Ένα σπασμένο μαρμάρινο θυρόφυλλο κρυβόταν μέσα σε τεχνητό όρυγμα, που εντοπίστηκε στο δάπεδο σφράγισης του τρίτου θαλάμου στον αρχαίο τάφο της Αμφίπολης. Το όρυγμα, αλλά και το θυρόφυλλο δείχνουν ότι, παρόλο που τέταρτος θάλαμος δεν βρέθηκε, τίποτα δεν έχει τελειώσει και ο τύμβος μπορεί να κρύβει και άλλα σημαντικά ευρήματα.

Το τεχνητό όρυγμα επί του φυσικού σχιστολιθικού εδάφους, επιφάνειας 4Χ2,10μ., είναι επιχωμένο με ιλυώδη άμμο, όπως άλλωστε και η υπόλοιπη επίχωση του μνημείου. Ο εντοπισμός του είναι το στοιχείο που γεννά ελπίδες για τη συνέχεια της ανασκαφής.

Ήδη, η ανασκαφή έχει προχωρήσει σε βάθος περίπου 1,40 μέτρων από την επιφάνεια του κατωφλίου και η επίχωση συνεχίζεται.

Το θυρόφυλλο που βρέθηκε κατά την απομάκρυνση της αμμώδους επίχωσης είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης, είναι διαστάσεων 2Χ0,90Χ0,15μ. και βάρους περίπου 1,5 τόνου.

Σήμερα, Παρασκευή, θα επιχειρηθεί η απομάκρυνσή του από το σημείο όπου εντοπίστηκε. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν μεταφερθεί για συντήρηση στο αρχαιολογικό μουσείο Αμφίπολης τόσο η μαρμάρινη κεφαλή της Σφίγγας όσο και τα δύο κομμάτια από το αριστερό μαρμάρινο θυρόφυλλο, που βρέθηκαν επίσης στον τρίτο θάλαμο.

Πριν τη συνέχιση της απομάκρυνσης των χωμάτων θα γίνουν εργασίες εγκιβωτισμού και αντιστήριξης των κατακόρυφων παρειών του (αλλά και της επίχωσης κάτω από το θεμέλιο των πλαϊνών τοίχων), ώστε να διασφαλισθεί η ευστάθεια της θεμελίωσης των πλαϊνών τοίχων.

Η απομάκρυνση των χωμάτων από τον τρίτο θάλαμο αποκάλυψε, επίσης, τη θεμελίωση των πλαϊνών τοίχων. Η έδραση των τοίχων γίνεται επί τεχνητής επίχωσης, από καλά συμπυκνωμένο αμμοχάλικο με άργιλο, πάχους περίπου 0,40μ. Η επίχωση αυτή πατά πάνω στο φυσικό έδαφος του λόφου Καστά, το οποίο εμφανίζεται επιφανειακά ως εδαφοποιημένος-κερματισμένος σχιστόλιθος.

Όσον αφορά στο δάπεδο σφράγισης από πώρινους λίθους, σώζονται τμήματα του που βρίσκονται σε επαφή με τους πλαϊνούς τοίχους. Στο δυτικό τμήμα του δαπέδου οι λίθοι παρουσιάζουν υποχώρηση και σημαντική στροφή προς το εσωτερικό του χώρου, ως αποτέλεσμα καθίζησης-ολίσθησης της υποκείμενης επίχωσης.

Στο ανατολικό τμήμα οι λίθοι του δαπέδου βρίσκονται στην αρχική τους θέση. Αυτό το διάστημα πραγματοποιείται η απομάκρυνση των δυτικών λίθων, ώστε να αποκαλυφθεί η κατάσταση θεμελίωσης του δυτικού πλαϊνού τοίχου και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αντιστήριξης και στερέωσης της θεμελίωσης.

Την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, τοποθετήθηκαν έξι αισθητήρες μέτρησης της παραμόρφωσης επί αντίστοιχων αντηρίδων του τρίτου θαλάμου, για να διαπιστώνεται στο εξής η ένταση των μεταλλικών στοιχείων αντιστήριξης, κατά την πρόοδο των ανασκαφικών εργασιών.

Σήμερα έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση επιπλέον 10 αισθητήρων, αλλά και ρωγμομέτρων για την παρακολούθηση τυχόν εξέλιξης υφιστάμενων ρωγμών μεγάλου εύρους σε δομικά στοιχεία των εγκάρσιων διαφραγμάτων.

Τέλος, συμπληρώθηκαν στοιχεία υποστύλωσης της θόλου στον πρώτο και δεύτερο θάλαμο, ενώ συνεχίζεται η αφαίρεση των χωμάτων από τα πρανή και πάνω, ανατολικά και ανάντη του μνημείου.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιό σας