Δυσαρέσκεια Αναστασιάδη για την τροπολογία στο EastMed Act των ΗΠΑ

Οι τροπολογίες που έγιναν στο νομοσχέδιο EastMed Act «επηρεάζουν την ανεξαρτησία και κυριαρχία σε μεγάλο βαθμό της Κυπριακής Δημοκρατίας» έκρινε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.