Η ΕΕ «δείχνει» την Τουρκία για τις προσφυγικές ροές στην Κύπρο

Την Τουρκία «δείχνει» η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ολοένα αυξανόμενη διοχέτευση μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο, τόσο μέσω της Πράσινης Γραμμής όσο και διά θαλάσσης, εγείροντας παράλληλα ζήτημα στενής παρακολούθησης και στήριξης της Λευκωσίας στις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου