Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με οριακά κέρδη – Άτονη η αγορά

Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινήθηκε με περιορισμένες διακυμάνσεις και με χαμηλό τζίρο

Κάτι τρέχει με τον Ιππόδρομο