Πρωτιά των ασφαλιστικών ταμείων στις καταγγελίες κακοδιαχείρισης

Σταθερά παραμένουν στις πρώτες θέσεις κακοδιοίκησης σημαντικοί φορείς της διοίκησης, σύμφωνα με την 20ή ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη.