Σχέδιο για αύξηση ορίου στον ακατάσχετο λογαριασμό για συνεπείς οφειλέτες

Το σχέδιο επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών