Ναυάγησε η συγχώνευση Deutsche Bank και Commerzbank

Οι δύο τράπεζες ματαιώνουν τις συνομιλίες για τη συγχώνευσή τους