Ο Standard & Poors επιβεβαίωσε το Β+ της Ελλάδας

Η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει κατά τρεις βαθμίδες από την επενδυτική κατηγορία (ΒΒΒ- και πάνω).