Ταμείο Ανάκαμψης: Πόσα δάνεια και επιχορηγήσεις μπορεί να πάρει κάθε κράτος και για ποιους λόγους

Τι είναι ο μηχανισμός, ποιοι οι στόχοι του, πόσα χρήματα θα διαθέσει,, αλλά και τα κριτήρια με τα οποία θα διατεθούν τα κονδύλια στα κράτη-μέλη και σε ποιους τομείς και επενδύσεις θα κατευθυνθούν.