Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά) ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά τα θέματα στα Αρχαία

Τα θέματα στα Μαθηματικά

Δείτε τα θέματα στα Αρχαία

Δείτε τα θέματα στα Μαθηματικά

Οι απαντήσεις στα θέματα  θα δοθούν από τον επιστημονικό αναλυτή και διευθυντή των φροντιστηρίων «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» και «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» κ. Αντώνη Φλωρόπουλο.

Γράψτε το σχόλιό σας