«Ασφυξία» στα κεντρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας αναμένεται να προκαλέσει το «κύμα» μετεγγραφών φοιτητών που θα δεχθούν σε λίγες ημέρες.

Οι διοικήσεις των ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια χτυπούν «καμπανάκι» για τον μεγάλο αριθμό πρόσθετων φοιτητών που καλούνται να εκπαιδεύσουν καθώς στον αρχικό αριθμό εισακτέων, προστίθενται και οι φοιτητές οι οποίοι μεταπηδούν σε αυτά λόγω μετεγγραφών. Είναι ενδεικτικό ότι ήδη το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο έχει προειδοποιήσει ότι το ισχύον ιδιαίτερα χαλαρό σύστημα μετεγγραφών και η προσθήκη ειδικών κατηγοριών εισακτέων, οδηγούν σε σημαντική αύξηση των εγγεγραμμένων φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία σε ορισμένα Τμήματα έφτασε το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στον διπλασιασμό των εισακτέων.

Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, όχι μόνο στο Αριστοτέλειο αλλά και σε άλλα κεντρικά ΑΕΙ όπως το Καποδιστριακό  από φοιτητές που εισήχθησαν στα νέα περιφερειακά  τμήματα που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο της πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος του ΑΠΘ έχει ζητήσει την αλλαγή του ισχύοντος ελαστικού συστήματος μετεγγραφών και τον καθορισμό άνω ορίου 15% στο ποσοστό επί των εισακτέων ανά Τμήμα, για τις μετεγγραφές, ώστε να αποφευχθεί η μαζική μετακίνηση φοιτητών από τα περιφερειακά νέα Τμήματα προς τα κεντρικά Πανεπιστήμια λόγω της δημιουργίας πολλών νέων ομοειδών Τμημάτων.

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν να αλλάξει ο νόμος για τις μετεγγραφές. Η μία λύση – η πιο δύσκολη – θα ήταν να υπάρχει επιδότηση των φοιτητών με χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα η οποία θα τους επέτρεπε να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πιθανό με τα στενά οικονομικά δεδομένα της χώρας.

Ο νόμος τη φετινή χρονιά δεν πρόκειται να αλλάξει καθώς οι υποψήφιοι των πανελλαδικών συμπλήρωσαν το μηχανογραφικό δελτίο με βάση τον ισχύοντα νόμο. Ως εκ τούτου, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους ώστε να μπορέσουν τα κεντρικά ΑΕΙ να σηκώσουν το «βάρος» του πρόσθετου αριθμού φοιτητών.

Σε λίγες ημέρες ανοίγει οι πλατφόρμα του υπ. Παιδείας

Χιλιάδες νεοεισαχθέντες φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις περιμένουν να ανοίξει η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται πως τη φετινή χρονιά ο αριθμός των μετεγγραφέντων φοιτητών θα αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της «πανεπιστημιοποίησης» δεκάδων σχολών των Α-ΤΕΙ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εφημερίδας τα «ΝΕΑ» ο αριθμός των φοιτητών που θα αλλάξουν τμήμα δεν αποκλείεται να φτάσει τις 12.000 προκαλώντας έτσι «πονοκέφαλο» στα κεντρικά ΑΕΙ.

Τα στοιχεία για το 2018

Οι αιτήσεις για μετεγγραφές θα αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι των νέων που κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης ενώ είναι πιθανό οι αιτήσεις να είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας του νέου «χάρτη» στην ανώτατη εκπαίδευση.

Είναι ενδεικτικό ότι την περσινή χρονιά ο αριθμός των φοιτητών που άλλαξαν τμήμα έφτασε σχεδόν τους 8.500. Αν ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία για τις πέντε κατηγορίες μετεγγραφών φαίνεται ότι:

Α) Γενική κατηγορία με ποσοτικό περιορισμό (15% επί του αριθμού των εισακτέων): 8412 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 5474, δηλ. ποσοστό 65,07%.

Β) Ειδική κατηγορία χωρίς ποσοτικό περιορισμό: 230 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 224, δηλ. ποσοστό 97,4%.

Γ) Ειδική κατηγορία Ελλήνων φοιτητών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: 83 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 62, δηλ. ποσοστό 74,7%.

Δ) Ειδική κατηγορία φοιτητών κυπριακής καταγωγής: 33 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 33, δηλ. ποσοστό 100%.

Ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές: 3298 αιτήσεις για μετεγγραφή και έγιναν δεκτές 3189 δηλαδή ποσοστό 96,7%.

Τα κριτήρια για μετεγγραφή

Σύμφωνα με το νόμο για τις μετεγγραφές που ισχύει (δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή τουλάχιστον για το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά), αίτηση μπορούν υποβάλουν οι φοιτητές των ΑΕΙ και των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών που έχουν εγγραφεί σε τμήματα των ΑΕΙ και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Το ποσοστό των μετεγγραφών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα.

Σύμφωνα με το νόμο, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2017, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 6)

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2017, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, (3001 έως 6.000 Ευρώ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4)

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2017, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6001-9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3). Σημειώνεται πως κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)

ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)

στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)

η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)

θ) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (μόριο 1).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν πληροί τουλάχιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήφθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο για τις μετεγγραφές. 

Ο νέος «χάρτης» και οι αντιστοιχίες τμημάτων

Τη φετινή χρονιά θα υπάρχουν πολλοί περισσότεροι υποψήφιοι οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν μετεγγραφή. Και αυτό, διότι, δεκάδες τμήματα που έγιναν στο μέσο της χρονιάς πανεπιστημιακά θα αποτελέσουν για αρκετούς το «διαβατήριο» για να καταθέσουν αίτηση προκειμένου να σπουδάσουν σε ίδρυμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Είναι ενδεικτικό ότι από το σύνολο των τμημάτων που έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό τα 382 έχουμε αντιστοιχία με κάποιο άλλο (δείτε εδώ τις αντιστοιχίες). Από το φετινό μηχανογραφικό τα μόνα τμήματα που δεν έχουν αντιστοιχία είναι 74.

Τα τμήματα χωρίς αντιστοιχία 

Χαοτικές διαφορές μεταξύ ομοειδών τμημάτων

Στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις εκτός από την εισαγωγή σε ορισμένα τμήματα που βαθμούς κάτω της βάσης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν χαοτικές διαφορές μεταξύ ομοειδών τμημάτων που εδρεύουν στα κεντρικά τμήματα και σε αυτά της περιφέρειας.

 Οι διαφορές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακραίες καθώς υπάρχουν τμήματα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο στα οποία καταγράφονται διαφορές χιλιάδων μορίων που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 10.000 μόρια.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος των διαφορών που καταγράφονται στα φετινά αποτελέσματα, αρκεί να αναφέρουμε παραδείγματα ορισμένων ομοειδών τμημάτων διαφορετικών ΑΕΙ. Ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα αφορά το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονμικής. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο η βάση διαμορφώθηκε στα 6.257 μόρια ενώ στο αντίστοιχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου ανήλθε σε 16.371 μόρια. Δηλαδή διαφορά 10.114 μόρια!

Χαοτικές είναι οι διαφορές μεταξύ Πολυτεχνικών τμημάτων με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, ένα από τα πλέον υψηλόβαθμα της ανώτατης εκπαίδευσης, η βάση διαμορφώθηκε στα 19.050 μόρια ενώ στο αντίστοιχο που εδρεύει στο Βόλο έχει βάση 14.109 (διαφορά 4.941).

Αντίστοιχη η εικόνα και στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η διαφορά μεταξύ των τμημάτων του ΕΜΠ και του πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας  ανέρχεται σε 4.584 μόρια (18.314 και 13.730 αντίστοιχα).

Τεράστια είναι η διαφορά σε ένα ακόμη τμήμα, αυτό των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Το τμήμα που εδρεύει στην Κοζάνη «απαίτησε» 5.295 μόρια ενώ το αντίστοιχο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.804 (διαφορά 8.509 μόρια).

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο