«Πόλεμος, Κράτος και Κοινωνία στο Ιόνιο Πέλαγος»
Γεράσιμος Δ. Παγκράτης (επιστημονική διεύθυνση, εισαγωγή), Πόλεμος, Κράτος και Κοινωνία στο Ιόνιο Πέλαγος (14ος-19ος αι.), εκδόσεις Ηρόδοτος - Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, Αθήνα 2018, 572 σελίδες
Κινηματογράφος
Τηλεόραση
Τι παίζει τώρα Ταινίες της ημέρας