Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και η αξιοποίησή τους ιδιαίτερα σε περιόδους αντιμετώπισης κρίσεων, όπως της πανδημίας του Covid-19, αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, καθώς επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες τόσο στα μέσα διδασκαλίας όσο και στη διδακτική διαδικασία συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση και μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας.

Με σκοπό την κάλυψη αυτής της αναγκαιότητας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 το νέο έργο που αφορά στη προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκε στο ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 το έργο με τίτλο

“Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας“,

συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000 €, με Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων-Τομέα Παιδείας, μέσω του οποίου θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση και επίδειξη του εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και εφαρμογών πληροφορικής σε σχολικές μονάδες και δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αφορά τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του εξοπλισμού των δομών εκπαίδευσης(Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) – Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) των Γυμνασίων – Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) – Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) – Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) – Αίθουσες «αισθητηριακής ολοκλήρωσης» στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) – Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ), Εξοπλισμός εργαστηρίων – Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Ολοένα πιο κοντά στην υλοποίησή τους έρχονται οι υπολογιστές οι οποίοι θα χρησιμοποιούν την κβαντομηχανική για να εκτελούν υπολογισμούς που θα λύνουν πολύ ταχύτερα μια σειρά από προβλήματα σε σχέση με ένα συμβατικό υπολογιστή

Η αναγκαιότητα της πράξης έγινε προκειμένου τα σχολεία να μπορέσουν να ανταπεξέρχονται στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή καθώς και αναγκαίο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία των δομών εκπαίδευσης.

Με την υλοποίηση του έργου πρόκειται να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών των σχολικών μονάδων και των δομών εκπαίδευσης σε εξοπλισμό ΤΠΕ, όπως έχει καταγραφεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr