Πρόστιμα ύψους 115.750 ευρώ επέβαλαν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για παράβαση των μέτρων κατά του κοροναϊού την Παρασκευή. Παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία 12 επιχειρήσεων

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 27.08.2021 συνολικά 197.529 ελέγχους και κατέγραψαν 284 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού, επιβάλλοντας αναστολή λειτουργίας σε 12 επχειρήσεις.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 115.750 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (108.915).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων.

2. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου.

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε επιχείρηση, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης ανάρτησης εγγράφου με το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εισερχομένων εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500 ευρώ (5×300 ευρώ) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμπολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε διοργανωτή κοινωνικής εκδήλωσης για υπεράριθμους παριστάμενους, χρήση μουσικής και εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500 ευρώ (5×300 ευρώ) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε πολίτη καθώς εισήλθε σε υποκατάστημα τραπέζης χωρίς μάσκα, δηλώνοντας αρνητής της νόσου.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 1.500 ευρώ και σχηματισμό δικογραφίας κατά του Δήμου Λεβαδέων για διασκέδαση ορθίων σε πολιτιστική εκδήλωση (συναυλία).

Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση  τριών (3) πελατών εντός του καταστήματος χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στους πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ (3×300 ευρώ).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ (3×300 ευρώ) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των επιτρεπόμενων αποστάσεων μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων καθώς και για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.400 ευρώ (18×300 ευρώ) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους, έναν ιδιοκτήτη και πελάτες.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμπολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και χρήση μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε διοργανωτή κοινωνικής εκδήλωσης για μη τήρηση των οριζόμενων μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ (3×300 ευρώ) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους, έναν ιδιοκτήτη και πελάτες.

Επικράτεια

Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε 89 αντικείμενα, καταγράφηκε μία παράβαση και επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 695 φυσικά πρόσωπα.

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ, στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές προνοικές δομές, πραγματοποιήσαν συνολικά ελέγχους σε τρεις (3) ΜΦΗ και μία (1) Προνοιακή Δομή, σε Πάτρα και Αττική όπου, σε σύνολο 174 εργαζομένων, οι 142 διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (135 εμβολιασμένοι και 7 με πιστοποιητικό νόσησης), ήτοι ποσοστό 81,61%.

Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του σύνολου των εργαζομένων με επίδειξη  εγγράφου  στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της δομής. Είκοσι τέσσερι (24) εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή και οκτώ (8) ήταν σε νόμιμη άδεια. Δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερεις (4) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας από πολίτες.

Το Λιμενικό διενήργησε 87.830 ελέγχους από τους οποίους προέκυψαν συνολικά πέντε (5) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.100 ευρώ.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr