Βασικός στόχος της τελικής έκθεσης είναι η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,5% για την επόμενη δεκαετία, κατά μέσο όρο

Μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία με ψαλίδισμα των φορολογικών συντελεστών, ενιαία φορολογική κλίμακα και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τις επικουρικές συντάξεις, στόχευση των επιδομάτων ώστε να μη λειτουργούν ως αντικίνητρο για εργασία, εξειδικευμένα τμήματα στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, άρση των αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια για την ενίσχυση της έρευνας, εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στο κράτος είναι μερικές από τις 20 παρεμβάσεις που εισηγείται στην κυβέρνηση η Επιτροπή Πισσαρίδη για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Βασικός στόχος της τελικής έκθεσης είναι η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,5% για την επόμενη δεκαετία, κατά μέσο όρο. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ετήσιας αύξησης της απασχόλησης κατά 1% και της ετήσιας αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 2,5%. Εάν επιτευχθούν αυτά, τότε το 2030 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης αναμένεται να ανέλθει στο 81% της ΕΕ (από το 67% το 2019), ενώ η ανεργία θα μειωθεί στο 7% (από το 17,2% το 2019).

Σύμφωνα με την Εκθεση Πισσαρίδη, αν δεν προωθηθεί το πρόγραμμα δράσεων, η αναπτυξιακή δυναμική θα είναι ασθενής και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας θα ανέλθει μόλις στο 68% της ΕΕ, καταγράφοντας αμελητέο βαθμό σύγκλισης σε σχέση με το σημερινό 67%.

 Οι προτάσεις της επιστροπής

Οι 20 παρεμβάσεις για την επόμενη ημέρα της οικονομίας που προτείνει η Επιτροπή Πισσαρίδη είναι οι εξής:

1. Φορολογία. Μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία μέσω της μείωσης συντελεστών, απάλειψη εισφοράς αλληλεγγύης, στοχευμένα κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών και ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας ανεξάρτητα από την πηγή.

2. Ασφαλιστικό. Κίνητρα για εργασία και αποταμίευση που συνοδεύονται με μείωση ασφαλιστικών εισφορών (μέσω σταθερών εισφορών υγείας) και ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος. Προτείνεται η ενίσχυση αναλογικότητας δημόσιου διανεμητικού πυλώνα ασφάλισης, η ανάπτυξη δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα με ιδιωτικές αποφάσεις, η μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζομένους το επιθυμούν.

3. Δημόσια Διοίκηση. Βελτίωση της διακυβέρνησης, αύξηση της θητείας και της κινητικότητας, αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, καθολική εφαρμογή αξιολόγησης, συνέχιση των διαδικασιών ψηφιοποίησης.

4. Δικαιοσύνη. Μείωση χρόνου εκδίκασης υποθέσεων με επέκταση των ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια για οικονομικές υποθέσεις, υποστήριξη των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

5. Χρηματοδότηση. Εμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα και θέσπιση φορολογικών κινήτρων για εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και για μακροχρόνια αποταμίευση μέσω αυτού.

6. Χωροταξία. Καθορισμός ιδιοκτησίας και χρήσεων γης, ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, των δασικών χαρτών και του καθορισμού χρήσεων γης, περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.

7.Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων με συγχώνευση και απλούστευση όλων των φόρων για την ακίνητη περιουσία και μεταφορά μέρους τους σε τοπικό επίπεδο.

8.Εκπαίδευση. Εκσυγχρονισμός του συστήματος σε όλες τις βαθμίδες.

9.Υγεία. Αναδιάρθρωση του συστήματος με ανάπτυξη ενιαίου συστήματος ψηφιακού φακέλου ασθενούς.

10.Κατάρτιση. Ριζική αναβάθμιση του συστήματος.

11.Συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Πληρέστερη ένταξη των γυναικών.

12.Κοινωνική πρόνοια. Βελτίωση της δομής και της στόχευσης επιδομάτων ώστε να μη λειτουργούν ως αντικίνητρο για εργασία.

13.Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων. Εκσυγχρονισμός του συστήματος και ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών με επιτάχυνση βασικών επενδύσεων και διασύνδεσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

14.Πράσινη ανάπτυξη. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, στροφή σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, άμβλυνση του κόστους μετάβασης κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης.

15. Μεταφορές. Δημιουργία αποτελεσματικών εμπορευματικών διαδρόμων.

16.Μεταποίηση. Μείωση του κόστους παραγωγής με επιταχυνόμενες φορολογικές αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό.

17. Τουρισμός. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών με προγράμματα ενίσχυσης των βασικών υποδομών και ψηφιοποίηση υπηρεσιών.

18. Αγροδιατροφή. Μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων.

19. ΜμΕ. Προγράμματα ενίσχυσης με έμφαση σε καινοτομία και εξωστρέφεια.

20. Ερευνα και καινοτομία. Αρση αγκυλώσεων και αύξηση δαπανών.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr