Ο λόγος τραχύς, επιθετικός, ρατσιστικός και βαθιά συνωμοσιολογικός, τα επιχειρήματα αγοραία, υπεραπλουστευτικά, αντισυστημικά και εν πολλοίς ανορθολογικά, που σε άλλες εποχές δεν θα στέκονταν ούτε στα καφενεία.
Και όμως στις μέρες μας αυτός ο ίδιος ακραίος, βαθιά διχαστικός, σχεδόν εμφυλιοπολεμικός, επιθετικός λόγος τείνει να επικρατήσει παντού στον κόσμο, να καταστεί κυρίαρχος και επίσημος.

Γράψτε το σχόλιο σας