Η απάτη της Folli Follie φανέρωσε δράκους απίστευτους. Από τις έρευνες και τις εκθέσεις διεθνών οίκων κατεδείχθη ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν εξαρχής στημένη σε εικονικά στοιχεία και αναληθείς λογαριασμούς.
Μόλις το ένα δέκατο των πράξεών της ήταν πραγματικό.
Γι’ αυτό και ο διεθνής σάλος, η αμφισβήτηση και η κατακραυγή, που επέτεινε τις αμφιβολίες για τους ελληνικούς λογαριασμούς, τη δομή και την εγκυρότητα της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.