Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση μέσω διαδικτύου των στοιχείων κάθε χρηματοδότη πολιτικού κόμματος θέτει με γνωμοδότησή της η Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όπως έκρινε , η δηµοσιοποίηση από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής στην επίσηµη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο των στοιχείων κάθε χρηµατοδότη πολιτικού κόµµατος κάτω των 5.000 ευρώ δεν επιτρέπεται, καθώς αποτελεί επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, αφού µε τον τρόπο αυτόν αποκαλύπτονται οι πολιτικές του προτιµήσεις, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητο δεδοµένο.

Η γνωμοδότηση της Αρχής εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής με αφορμή την άρνηση του ΚΚΕ να χορηγήσει στοιχεία.

Ωστόσο, για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων – χρηματοδοτών η Αρχή ερμηνεύοντας το νόμο και το Σύνταγμα θέτει ως πλαφόν το ποσό των 5.000 ευρώ .

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής ζήτησε από το ΚΚΕ να προσκομίσει στοιχεία του 2015 των ιδιωτών χρηματοδοτών του για δωρεές άνω των 5.000 ευρώ προς ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Το ΚΚΕ αρνήθηκε να δώσει στοιχεία επικαλούμενο ότι τα στοιχεία αυτά «αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των οικονοµικών ενισχυτών του κόµµατος, καθόσον η δωρεά σε ένα κόµµα, το συνδέει µε ένα πρόσωπο και αποτελεί έκφραση της πολιτικής του τοποθέτησης και εκδήλωση, εν τέλει του πολιτικού του φρονήματος».

Κατά συνέπεια, η συλλογή και δηµοσίευση στο διαδίκτυο των στοιχείων των φυσικών προσώπων θα συνιστούσε
περιορισµό των ατοµικών-κοινωνικών δικαιωµάτων, η προσβολή των οποίων είναι υπέρµετρη».

Η Αρχή στην υπ΄ αριθμ. 1/2018 γνωμοδότησή της, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μενουδάκο και εισηγητή τον Σπύρο Βλαχόπουλο, υπογραμμίζει ότι η δηµοσιοποίηση από την Επιτροπή Ελέγχου στο διαδίκτυο, «των στοιχείων κάθε χρηµατοδότη πολιτικού κόµµατος αποτελεί επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, αφού µε τον τρόπο αυτόν αποκαλύπτονται οι πολιτικές του προτιµήσεις, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητο δεδοµένο κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. β΄ του ν. 2472/1997».

Tο πλαφόν του ποσού της χρηματοδότησης των κομμάτων πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική η δηµοσιοποίηση της ταυτότητας του ιδιωτικού χρηµατοδότη, ανήκει , σύμφωνα με την Αρχή, κατ’ αρχήν στη διακριτική ευχέρεια του νοµοθέτη, εφόσον γίνεται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Στη προκειμένη περίπτωση το πλαφόν των 5.000 ευρώ πάνω από το οποίο μπορεί να γίνει η δημοσιοποίηση των χρηματοδοτών είναι σύμφωνο με το νόμο για την χρηματοδότηση των κομμάτων (ν. 3023/2002 ) και στο πλαίσιο της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας.

Σύμφωνα με την Αρχή ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων στην ιστοσελίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο χρόνια και πρέπει παράλληλα να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της μη αλλοίωσης των στοιχείων που θα αναρτώνται, αλλά και του προφίλ του κάθε ατόμου.

Γράψτε το σχόλιο σας