Μέσω taxisnet θα γίνεται η έκδοσή του, πόσο θα κοστίζει και για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμένει σε ισχύ n Τι πράξεις μπορούν να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στον Δήμο Αθηναίων

Επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο και ηλεκτρονικά, θα εκδίδεται από σήμερα Μ. Δευτέρα 26 τρέχοντος το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για όλες τις περιοχές στις οποίες είναι σε εξέλιξη ή αρχίζει η ανάρτηση στο Κτηματολόγιο. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει τους πολίτες και να οδηγήσει σε ταχύτερες μεταβιβάσεις ακινήτων σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Μια μέρα αργότερα, τη Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021, σταματάει η λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης της Αθήνας και όλες οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά.

Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, μια και από το Γραφείο Κτηματογράφησης της Αθήνας εξυπηρετούνταν καθημερινά, σύμφωνα με τον συντονιστή του έργου (για τον Δήμο Αθηναίων) και εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας Γιώργο Δημητρίου από 150 έως 200 ενδιαφερόμενοι. Αυτοί θα πρέπει πλέον να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του Κτηματολογίου (210 6505600) που λειτουργούν επί της λεωφόρου Μεσογείων 288, στον Χολαργό, για οδηγίες ή ραντεβού.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Γιώργο Δημητρίου, υπάρχει ακόμη η εκκρεμότητα της εξέτασης 60.000 πρόδηλων σφαλμάτων αλλά και 15.000 ενστάσεων (για την περίπτωση της Αθήνας), η οποία αν δεν λυθεί θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις μεταβιβάσεις. Γι’ αυτά τα θέματα υπάρχει νέος σχεδιασμός από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών («ΤΑ ΝΕΑ» αναφέρθηκαν στο θέμα στο φύλλο της 17ης Μαρτίου 2021).

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι επαγγελματίες για την έκδοση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, αλλά και τι πράξεις μπορούν να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στον Δήμο Αθηναίων.

Η διαδικασία έκδοσης

Για την έκδοση του προαναφερόμενου πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος μπαίνει στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gov.gr) και εισάγει τους κωδικούς του taxisnet, και λαμβάνει αμέσως (σε μορφή pdf με ηλεκτρονική σφραγίδα) το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου.

Σημειώνεται πως από την έναρξη της ανάρτησης μέχρι και τις πρώτες εγγραφές, το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου είναι προϋπόθεση για τη σύνταξη συμβολαίου.

Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κτηματογραφούμενου ακινήτου πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας έκδοσης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού, αυτά παραμένουν σε ισχύ.

Το κόστος

Για να λάβει ο ενδιαφερόμενος το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου πρέπει να καταβάλει πέντε ευρώ μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα είναι η περίπτωση κληρονόμου – δικαιούχου, το δικαίωμα του οποίου έχει περιληφθεί στην ανάρτηση ή μη ανάρτηση του δικαιώματος εξαιτίας μη θεμελίωσης του δικαιώματος, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης για την ανεύρεση ΚΑΕΚ, και στη συνέχεια ολοκληρώνει την αίτηση και εκδίδεται από τον φορέα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Σημειώνεται πως στην περίπτωση που το συμβόλαιο αφορά διηρημένη ιδιοκτησία, τότε και το πιστοποιητικό θα αφορά τη διηρημένη ιδιοκτησία.

Τα ανεντόπιστα ακίνητα

Οπως εξηγούν από το Κτηματολόγιο, σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για ανεντόπιστο ακίνητο. Για τον λόγο αυτό, στην περίπτωση που το ακίνητο δεν έχει εντοπιστεί ή έχει εντοπιστεί λάθος στα στοιχεία της ανάρτησης, τότε ο ενδιαφερόμενος οφείλει να το εντοπίσει ορθά επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και να λάβει το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, στο οποίο θα αναγράφεται ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) που αφορά το σωστά εντοπισμένο ακίνητο, το οποίο περιγράφεται στο υπό σύνταξη συμβόλαιο.

Εάν το ακίνητο είχε αποτυπωθεί εντός ευρύτερης περιοχής, τότε χορηγείται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου με τον ΚΑΕΚ της ευρύτερης περιοχής με τα στοιχεία του αντίστοιχου προσωρινού διαγράμματος της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμος Αθηναίων

Διευκρινίζεται πως η ανάρτηση για τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες που είτε αμέλησαν να ελέγξουν και να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία είτε είχαν κάποιο πρόβλημα.

Τίθεται έτσι το ερώτημα: Τι επιλογές έχουν τώρα οι ενδιαφερόμενοι; Στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Κτηματολογίου (https:// www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance-_Page.aspx) μπορούν να υποβάλλουν: εκπρόθεσμες δηλώσεις και νέες δηλώσεις για υποθηκοφυλακείο (δηλώσεις Δ2), αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακίνητου και αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.

Επισημαίνεται πως η διαδικασία για την υποβολή νέων δηλώσεων για το υποθηκοφυλακείο Αθηνών (εάν οι τίτλοι δεν μεταγράφηκαν μέχρι την έναρξη της ανάρτησης δηλαδή 1η Ιουνίου 2020) είναι η ακόλουθη:

Α) υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Κτηματολογίου.

Β) Πληρώνετε ηλεκτρονικά το τέλος που φαίνεται στην εφαρμογή.

Γ) Εκτυπώνετε το έντυπο – επιτυχής υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Δ) Εκτυπώνετε τη δήλωση από την προεπισκόπηση.

Ε) Μεταβαίνετε στο υποθηκοφυλακείο με εκτυπωμένα:

n την προεπισκόπηση της υποβληθείσας αίτησης

n το έντυπο «επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης»

n την προς μεταγραφή πράξη

n το αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος εφόσον αυτό έχει επισυναφτεί στο συμβόλαιο, για να προχωρήσει η μεταγραφή.

Ειδικές περιπτώσεις

Για ειδικές περιπτώσεις, όπως η άρση υποθήκης ή πράξεις αποδοχής κληρονομιάς (έντυπο Δ2) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στέλνουν mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση athens1@ktimatologio.gr, ενώ για υποβολή αιτήσεων κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων, ανάκλησης δήλωσης, χορήγηση αντιγράφων, επιστροφής τελών και γενικές ερωτήσεις και διευκρινίσεις στο athens 2@ktimatologio.gr.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑ

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr