Το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση από την κυβέρνηση και πρόκειται να ψηφιστεί από την Βουλή το επόμενο διάστημα, αφορά το πτωχευτικό δίκαιο και σχετίζεται με την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, που ξεπερνά στην χώρα μας τα 230 δις ευρώ και αποτελεί μία τοξική βόμβα τόσο για το ΑΕΠ, όσο και για την προοπτική ανάπτυξης της Ελλάδας.

Η κυβέρνηση ενσωματώνοντας πρακτικά αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία εισάγει νέα εργαλεία και διαδικασίες, ώστε οι ιδιώτες αλλά και οι επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στην αγορά με συντεταγμένη πτώχευση, υπό συγκεκριμένους όρους ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και απαλλαγή από οποιαδήποτε πρόσθετα χρέη και υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, μετά από το πέρας ενός έτους ως μέγιστο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα οι όλες διαδικασίες, θα γίνονται ηλεκτρονικά, τόσο για την αίτηση όσο και για την προσκόμιση στοιχείων, με βάση και την άρση τραπεζικού απορρήτου, ενώ θα αποσυμφορηθούν σημαντικά τα διοικητικά δικαστήρια, με τις αναρίθμητες εκκρεμείς φορολογικές και πτωχευτικές υποθέσεις.

Επιπρόσθετα δημιουργείται πρόνοια για την προστασία της πρώτης κατοικίας, σε αντικατάσταση του νόμου Κατσέλη και των οποίων αντιφάσεων είχαν δημιουργηθεί με την προστασία στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι θα διασταυρώνονται και θα απορρίπτονται από το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Πλέον ένα νοικοκυριό, θα έχει την δυνατότητα να μην απωλέσει την κατοικία του, η οποία θα μπορεί να εισφερθεί μέσω πλειστηριασμού, σε ειδικό ανεξάρτητο ιδιωτικό φορέα, με στόχο ο πρώην ιδιόκτητης να συνεχίσει να διαμένει πληρώνοντας χαμηλό ενοίκιο το οποίο μάλιστα θα δύναται να επιδοτείται.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν μια νέα και αναπτυξιακή διάσταση για την χώρα μας, καθώς αφενός καταργείται σταδιακά η πολυνομία και αφετέρου, επιχειρήσεις θνησιγενείς θα έχουν την δυνατότητα να πτωχεύουν ταχύτερα ενώ οι επιχειρηματίες, θα βρίσκονται ξανά να επιχειρούν, με νέες δυνατότητες και εργαλεία χρηματοδότησης από την αγορά, χωρίς τα βάρη του παρελθόντος αλλά και την αέναη μεταβίβασή τους σε κληρονόμους.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως αν το νέο εγχείρημα επιτύχει, θα μιλούμε σίγουρα για μια σημαντική διαρθρωτική μεταρρύθμιση, που είναι άκρως απαραίτητη για να ανακάμψει σύντομα η οικονομική δραστηριότητα στην χώρα, με όρους ισοτιμίας και ανταγωνιστικότητας.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός.

Γράψτε το σχόλιό σας