Δύο από τους πιο βασικούς παράγοντες που κρίνουν την ανάπτυξη ή την ύφεση σε μία οικονομία, είναι ο πληθωρισμός και η φορολογία ως δομικά μακροοικονομικά στοιχεία της οικονομίας.

Η Ελλάδα είχε βρεθεί τα τελευταία 7 έτη σε ένα περιβάλλον αποπληθωρισμού, με στάσιμη κατανάλωση και αρνητική αποταμίευση και αυτό σε συνδυασμό με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές που δημιουργούσαν ένα εκρηκτικό μείγμα υφεσιακής πολιτικής.

Αυτό το διάστημα μετά και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, φαίνεται μία σταδιακή ανάκαμψη προς το 2% κάτι που μπορεί στους επόμενους μήνες να δώσει και το απαραίτητο σήμα στην ΕΚΤ για οριστική παύση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης QE.

Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ακόμη χαμηλός στο 1% και μάλιστα στο ήμισυ του μέσου όρου της Ευρωζώνης και της ΕΕ, είναι μία ευκαιρία για να αλλάξει σταδιακά το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής και να μειωθούν αντίστοιχα οι φορολογικοί συντελεστές τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις.

Η άνοδος του πληθωρισμού, ενώ μπορεί να οφείλεται σε ενεργειακούς παράγοντες, δείχνει μία τάση αύξησης της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών που πρέπει η χώρα να το μετατρέψει σε πυλώνα ενίσχυσης του ΑΕΠ με εργαλείο την φορολογία, μέσω ενός πιο απλοποιημένου συστήματος αλλά και στοχευμένης μείωσης των συντελεστών, έτσι ώστε να τονώσει τις επενδύσεις, την κατανάλωση και την ενεργό ζήτηση συνολικά στην οικονομία.

Αν η άνοδος του πληθωρισμού δεν συνοδευθεί από τα απαραίτητα φορολογικά μέτρα, ενδέχεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα καθώς θα αυξάνονται τεχνητά οι τιμές και θα περιορίζονται τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών χωρίς προοπτική επαναπροσδιορισμού των αποδοχών τους.

Η κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει το συγκεκριμένο timing της ανόδου του πληθωρισμού με βάση και τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία και στα πλαίσια της μεταμνημονιακής εποπτείας, να προτείνει στους θεσμούς μία μείωση των φορολογικών συντελεστών αρχικά των επιχειρήσεων και στην συνέχεια των φυσικών προσώπων με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των κλιμακίων.

Είναι επιτακτική ανάγκη, η χώρα να αξιοποιήσει τις διεθνείς συνθήκες έστω και συγκυριακά με στόχο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διατηρήσιμης ανάπτυξης με ισχυρή κατανάλωση, ελεγχόμενο πληθωρισμό και ελκυστικούς φορολογικούς συντελεστές για επενδύσεις.

 

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος – τραπεζικός