Αρνείται να εφαρμόσει τον τελευταίο νόμο του υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση πτυχιούχων από πανεπιστήμια του εξωτερικού ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, που δεν εγγράφει πτυχιούχο Φυσικοθεραπείας στα Μητρώα του συλλόγου.

Το θέμα αποτελεί μια από τις παρενέργειες του νέου νόμου, ενώ οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημίων προσέφυγαν στα Διοικητικά δικαστήρια τα οποία και τους δικαίωσαν, χωρίς όμως η υπόθεση να έχει εκκαθαριστεί οριστικά.

Οι εκπρόσωποι των πτυχιούχων ξένων πανεπιστημίων καταγγέλλουν ότι δεν εγγράφονται στα Μητρώα του αρμόδιου Συλλόγου οπότε δεν μπορούν να εργαστούν.

Ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών από την πλευρά του επικαλείται την ισχύ του άρθρου 16 του Συντάγματος αλλά και την ισοτίμηση των μαθημάτων και των τίτλων σπουδών.

Το υπουργείο Παιδείας άλλαξε πρόσφατα και αιφνιδιαστικά με διάταξη που έφερε στη Βουλή τον σχετικό νόμο δίνοντας την δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών – μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Γράψτε το σχόλιό σας