«Αποσυμφόρηση στα νησιά το πρώτο τρίμηνο του 2020 και σημαντική μείωση των ροών προσφύγων και μεταναστών μετά την εφαρμογή των αυξημένων μέτρων, διαπιστώνει το υπουργείο Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου εκδόθηκαν 31% περισσότερες αποφάσεις Ασύλου το Μάρτιο σε σχέση με το Φεβρουάριο, ενώ μειώνονται οι εκκρεμότητες.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο του Μαρτίου 2020, με τα στοιχεία καταγραφής των μεταναστευτικών ροών, του συνολικού αριθμού των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), των μετακινήσεων προς την ενδοχώρα, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου και των προσφυγών.

Γενικά Συμπεράσματα – Μείωση διαμενόντων στα ΚΥΤ

Μείωση ροών: Συνολική μείωση κατά 21% παρουσιάζουν οι μεταναστευτικές ροές στα νησιά και τον Έβρο τον μήνα Μάρτιο του 2020, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο του ίδιου έτους και μείωση κατά 21% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019.

Σημειωτέον ότι στα νησιά 1/3 και 2/3 οι ροές ήταν 1.514 ενώ τον υπόλοιπο μήνα ανήλθαν σε 756 συμπεριλαμβανομένης της άφιξης στην Κέα. Εξαιρώντας τις πρώτες δύο μέρες, μέχρι την εφαρμογή των αυξημένων μέτρων, η μείωση είναι της τάξης του 60%.

Μείωση διαμενόντων: Στις δομές των ΚΥΤ στα νησιά καταγράφηκε μείωση των διαμενόντων κατά 5,3% τον Μάρτιο του 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019.

Αύξηση μετακινήσεων: Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα το Α΄ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 10.687, διπλάσιος αριθμός από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Αύξηση αποφάσεων αιτήσεων: Το Α΄ Τρίμηνο του 2020 εκδόθηκαν 15.960 αποφάσεις (αύξηση 16,7% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019). Τον Μάρτιο του 2020 εκδόθηκαν 6.904 αποφάσεις (αύξηση 30,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο).

Μείωση εκκρεμών αιτημάτων: Τον Μάρτιο του 2020 δεν έγιναν δεκτά νέα αιτήματα παροχής ασύλου ενώ τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου μειώθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με το Φεβρουάριο.

Προσφυγές: Η έκδοση αποφάσεων Β΄ βαθμού συνεχίστηκε και για τρίτο συνεχόμενο μήνα είχαμε μείωση των εκκρεμών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, το Α΄ Τρίμηνο του 2020 υποβλήθηκαν συνολικά 2.775 προσφυγές, ενώ οι συνολικές εκκρεμότητες από 14.610 που ήταν την 31/12/2019 ανήλθαν στις 10.459 την 31/3/2020.

Πορεία επιστροφών: Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 26 επιστροφές, ενώ αμέσως μετά και ενώ είχε προγραμματιστεί αποστολή 60 ατόμων, με ευθύνη της Τουρκίας διεκόπησαν οι σχετικές διαδικασίες. Το Α’ τρίμηνο του 2020 οι επιστροφές μέσω ΔΟΜ έφτασαν τις 125.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στη στρατηγική αλλαγή στην επιτήρηση των συνόρων, με την αποσυμφόρηση των νησιών που πραγματοποιήθηκε, απορροφήθηκαν πλήρως οι αυξημένες ροές του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου και των πρώτων δύο ημερών του Μαρτίου του 2020.

Πιο αναλυτικά:

Ι. Ροές αφίξεων

Σημαντική αύξηση ροών στη χώρα καταγράφηκε τον Ιανουάριο (+26%) και τον Φεβρουάριο (+15%) του 2020, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Τον Μάρτιο, ωστόσο οι ροές στα νησιά και τον Έβρο σημείωσαν μείωση κατά 16% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2020.

Η διαφορά στις αφίξεις του Μαρτίου 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 είναι της τάξης του -65%.

ΚΥΤ ΚΩ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ ΚΥΤ ΧΙΟΥ ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ*

Ιαν-2020 209 1.751 596 176 0 3.713

Φεβ-2020 209 521 454 306 35 6.480

Μαρ 2020 262 854 178 336 0 9.061

Σύνολο 680 3.126 1.228 818 35 19.254

* Συμπεριλαμβάνονται τα μικρά νησιά και ο Έβρος.

ΙΙ. Επιστροφές

Το Ά τρίμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 139 επιστροφές προς την Τουρκία, έναντι 37 επιστροφών το Α’ Τρίμηνο του 2019 και 195 επιστροφών όλο το 2019. Αντίστοιχα, τον Μάρτιο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 26 αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ από τα νησιά, έναντι 52 τον Φεβρουάριο και 47 τον Ιανουάριο. Για όλο το 2019, οι εθελούσιες επιστροφές -μέσω ΔΟΜ από τα νησιά- ήταν 352. Οι επιστροφές προς την Τουρκία έχουν διακοπεί.

ΙΙΙ. Μεταφορές στην ενδοχώρα

Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα το Α’ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 10.687.

ΚΥΤ ΚΩ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ ΚΥΤ ΧΙΟΥ ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑ*

Ιαν-2020 276 1.502 1.001 545 262 3.600

Φεβ-2020 297 1.403 174 296 486 2.743

Μαρ-2020 524 1.992 424 582 546 4.344

Σύνολα 1.097 4.897 1.599 1.423 1.294 10.687

* Συμπεριλαμβάνονται και τα μικρά νησιά.

IV. Διαμένοντες στα νησιά

Στις 31/3/2020 είχαμε 36.387 διαμένοντες στα ΚΥΤ των νησιών, έναντι 38.423 την 31/12/2019. Αναλυτικότερη σύγκριση τέλος Μαρτίου με τέλος Δεκεμβρίου.

ΚΥΤ Διαμένοντες

31/12/19 Διαμένοντες

31/03/2020 Διαφορά

ΛΕΣΒΟΥ 18.615 18.966 1,9%

ΧΙΟΥ 5.782 5.313 – 8,1%

ΣΑΜΟΥ 7.765 7.154 -7,9%

ΚΩ 3.765 2.838 -24,6%

ΛΕΡΟΥ 2.496 2.116 -15,2%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΤ 38.423 36.387 -5,3%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ Διαμένοντες

31/12/2019 Διαμένοντες

31/03/2020 Διαφορά

ΛΕΣΒΟΣ 20.785 21.147 1,7%

ΧΙΟΣ 6.078 5.593 -8,0%

ΣΑΜΟΣ 8.064 7.505 -6,9%

ΚΩΣ 4.119 3.472 -15,7%

ΛΕΡΟΣ 2.757 2.330 -15,5%

ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ 96 92 -4,1%

ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΣΙΩΝ 41.899 40.139 -4,3%

V. Εκκρεμότητες και ροή αιτήσεων Ασύλου & Προσφυγών

Τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου μειώθηκαν κατά 4,7% τον Μάρτιο και 2,7% στο Ά Τρίμηνο του 2020. Σήμερα εκκρεμούν 120.165 αποφάσεις έναντι 126.083 τον Φεβρουάριο και 123.515 σε σχέση με τις 31/12/2019.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Δεκ-19 123.515 4.671

Ιαν-20 126.181 2,20% 3.783 -19%

Φεβ-20 126.083 -0,10% 5.273 +39%

Μαρ-20 120.165 -4,70% 6.904 +31%

Αντίστοιχα, τον Μάρτιο εκδόθηκαν 6.904 αποφάσεις ασύλου, έναντι 5.273 που είχαν εκδοθεί το Φεβρουάριο και 3.783 που είχαν εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2020. Συνολικά, το Α΄ τρίμηνο του 2020 έχουν εκδοθεί 15.960 αποφάσεις α΄ βαθμού, έναντι 13.184 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 και 13.668 το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Τέλος, συνεχίστηκε η μείωση των εκκρεμοτήτων στην Αρχή Προσφυγών όπου εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου Β΄ Βαθμού, καθώς εξετάστηκαν 2.477 υποθέσεις τον Μάρτιο, έναντι 2.184 τον Φεβρουάριο και 1.927 τον Ιανουάριο. Οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονταν σε 14.610 τον Δεκέμβριο του του 2019, 13.311 τον Ιανουάριο του 2020, 11.216 τον Φεβρουάριο του 2020 και 10.459 την 31/3/2020.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

Δεκ-19 14.610

Ιαν-20 13.311 -8,89%

Φεβ-20 11.216 -15,74%

Μαρ-20 10.459 -6,75%

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr