Με αμετάβλητο ρυθμό αυξήθηκε ο τραπεζικός δανεισμός των επιχειρήσεων και νοικοκυριών της Ευρωζώνης τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 3,3%, όσο και τον Μάρτιο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων στα νοικοκυριά αυξήθηκε στο 2,9%, επίσης όσο και τον Μάρτιο.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος με ευρεία έννοια (Μ3) αυξήθηκε τον Απρίλιο στο 3,9% από 3,7% τον Μάρτιο, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος με στενότερη έννοια (Μ1), που περιλαμβάνει τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις μίας ημέρας, μειώθηκε στο 7% από 7,5%, αντίστοιχα.