Ο ιστορικός Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μετασχηματίζεται - από την ονομασία και το λογότυπο, μέχρι και κάθε πτυχή της δραστηριότητάς του

Γιατί «HELLENiQ ENERGY» και όχι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ»; Κάποιος θα μπορούσε να αρκεστεί σε μια πιο προσεκτική ματιά στο ανανεωμένο λογότυπο του ιστορικού Ομίλου για να εξάγει τα συμπεράσματά του. Πλάι στα κλασικά σύμβολα – τη σφαίρα, το αστέρι και τις λωρίδες της σημαίας – προστέθηκε και ένα νέο στοιχείο: το κύμα, σημάδι μιας νέας και ακόμη πιο δυναμικής αρχής, αλλά και των νέων μορφών ενέργειας που προστίθενται με γοργούς ρυθμούς στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Ακόμη πιο εύγλωττο, όμως, είναι το «Vision 2025», το σύνθετο στρατηγικό σχέδιο που ανέπτυξε ο Όμιλος για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον για όλους, στην πορεία προς μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης.

Ονομασία και λογότυπο αποτυπώνουν στην πραγματικότητα το πέρασμα από την προηγούμενη εποχή προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων, την ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης – FuelsEurope. Πρόκειται για παραμέτρους που έχουν τύχει προσεκτικής επεξεργασίας από την HELLENiQ ENERGY στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την παροχή πράσινων αλλά και προσιτών λύσεων για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τους καταναλωτές, μέσα από τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Σε αυτό, πέραν των βασικών δραστηριοτήτων της, περιλαμβάνονται επιπλέον Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, «πράσινη» ενέργεια και σχέδια για τη σταδιακή είσοδό της σε νέες αγορές με πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα ενέργειας.

Φωτοβολταϊκό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Κοζάνη, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Ευρώπη.

Πέντε πυλώνες για ένα βιώσιμο μέλλον

Από το 2021, η νέα φιλοσοφία της HELLENiQ ENERGY έχει μετουσιωθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό «Vision 2025», μέσα από τον οποίο επιδιώκει τον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις ΑΠΕ.

Το προσεκτικά διαμορφωμένο πρόγραμμα καλύπτει όλες τις πτυχές της μετάβασης του Ομίλου HELLENiQ ENERGY στο ενεργειακό του μέλλον, με την προτεραιότητα να δίνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

 1. Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητά της έως το 2050,
 2. Επανακαθορισμός της επιχειρηματικής στρατηγικής και την κατανομή κεφαλαίων βάσει των συγκεκριμένων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων,
 3. Καθιέρωση βέλτιστης εταιρικής δομής σε όρους αποδοτικότητας,
 4. Αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης
 5. Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας που αποτυπώνει το πρόσωπο ενός καινοτόμου, ευέλικτου και εξωστρεφή Ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς αυτή η μετεξέλιξη είναι που εκφράζεται και μέσα από τη νέα ονομασία του Ομίλου, παραπέμποντας στη μετάβαση από μια εταιρεία πετρελαίου σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ενέργειας.

Κλιματική ουδετερότητα έως το 2050

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι στόχοι που διατύπωσε η HELLENiQ ENERGY για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, μεταξύ άλλων και μέσα από εμβληματικές επενδύσεις στις ΑΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το επενδυτικό της πλάνο για τα επόμενα χρόνια ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου τα 2 δισ. προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής της δραστηριότητας και την παραγωγή «καθαρότερων» υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, με την έμφαση να δίνεται στις πιο καθαρές μορφές ενέργειας και τη μείωση  των εκπομπών CO2. Κεντρικός στόχος η ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ενέργειας, που θα επιτρέψει στον όμιλο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ταυτόχρονα, η HELLENiQ ENERGY προχωρά σε έργα αναβάθμισης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, δημιουργώντας το διυλιστήριο του μέλλοντος και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της.

Ήδη, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ που διαθέτει η εταιρεία στην Ελλάδα ανέρχεται στα 341MW, ενώ στόχος της είναι να αγγίξει το 1GW έως το 2025 και τα 2GW έως το 2030, έχοντας ήδη υλοποιήσει εξαιρετικά υποσχόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εμβληματική επένδυση στο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, που είναι και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συνολικά, η εταιρεία διοχέτευσε για αυτό το σκοπό €135 εκατ., ενώ δημιούργησε περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής. Με ισχύ 204MW, το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες 75.000 νοικοκυριών, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του Ομίλου σε μια ηγετική θέση και στον κλάδο των ΑΠΕ.

Επιπλέον, η HELLENiQ ENERGY στη διάρκεια της τελευταίας διετίας έχει ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της και μέσα από την εξαγορά δυο αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια και τεσσάρων στην Ανατολική Μάνη τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Συνεχίζοντας το επιτυχημένο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο, ο Όμιλος σχεδιάζει την υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας και υδρογόνου, την ενδυνάμωση των κύριων δραστηριοτήτων του και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικότερων μορφών ενέργειας.

70 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία

Συνεχίζοντας την εβδομηκονταετή παράδοση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, η HELLENiQ ENERGY ανταποκρίνεται στο μέτρο που της αναλογεί στις ανάγκες της κοινωνίας, επιπλέον της στήριξης της απασχόλησης, αφού δημιουργεί άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 32.000 θέσεις εργασίας και ενισχύει το εισόδημα 82.000 πολιτών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης που καλύπτει 4 βασικούς άξονες: Κοινωνία, Εκπαίδευση, Περιβάλλον, Πολιτισμός & Αθλητισμός. Μέσα από αυτό, στη διάρκεια του 2022, η διέθεσε €11,8 εκατ. για την υλοποίηση έργων με μεγάλο αντίκτυπο, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ζεστασιά για την κοινωνία

Ενδεικτικό των προσπαθειών της HELLENiQ ENERGY είναι το πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς», το οποίο υλοποίησε μέσα από τις εταιρείες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΕΚΟ, από το οποίο υπολογίζεται ότι ωφελήθηκαν πάνω από 40.000 άτομα. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος:

 • κάλυψε τις ανάγκες του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανσης στα μεγαλύτερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αττική (Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτης & Αγλαΐας Κυριακού», Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης) και τις παιδιατρικές μονάδες του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη,
 • προσέφερε, για 14η χρονιά, πάνω από 200.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης στα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων των όμορων Δήμων όπου δραστηριοποιείται
 • Προσέφερε, επίσης δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης έως 500 λίτρα/οικογένεια σε πολυμελείς οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Περίπου 13.000 επωφελούμενοι, από 50 νομούς της Ελλάδας, παρέλαβαν συνολικά 650.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

Στο πεδίο των πλούσιων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, ξεχωρίζουν τα αντιδιαβρωτικά έργα, προϋπολογισμού €3 εκατ., που υλοποίησε στις πυρόπληκτες περιοχές Βαρυμπόμπης Αττικής και Σχίνου Κορινθίας, ολοκληρώνοντας άμεσα τα απολύτως αναγκαία έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση “Proud of Youth” με τους αριστούχους απόφοιτους Λυκείων από το Θριάσιο.

Για τη στήριξη της νέας γενιάς, η HELLNiQ ENERGY έχει αναπτύξει το φιλόδοξο Πρόγραμμα «Proud of Youth», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης. Μέσα από αυτό, ο Όμιλος:

 • επιβραβεύει σταθερά τους αριστούχους αποφοίτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των όμορων Δήμων. Έως σήμερα έχουν βραβευτεί 4.250 απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με τους συνολικούς αποδέκτες του προγράμματος να υπερβαίνουν τους 315.000.
 • χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. Το 2022, ο Όμιλος χορήγησε 16 υποτροφίες σε αριστούχους για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα εγνωσμένου κύρους, ενώ μέχρι σήμερα, έχει χορηγήσει συνολικά 258 υποτροφίες.

Ακόμη, η HELLENiQ ENERGY έχει να επιδείξει πλούσιο έργο στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού, με δράσεις όπως οι παρακάτω:

 • Μέγας χορηγός του EKO Acropolis Rally. Το 2022 η ΕΚΟ υποστήριξε για άλλη μια χρονιά το Ράλλυ Ακρόπολις, ως ονοματοδότης και μέγας χορηγός, αλλά και της ΕΚΟ Υπερειδικής διαδρομής
 • Μέγας Χορηγός της 2023 ΕΛΕΥΣΙΣ Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023. Ανέλαβε τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης του κινηματογράφου «ΕΛΕΥΣΙΣ», σε πολυχώρο πολιτισμού και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
 • Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

Διαφάνεια και ψηφιακός μετασχηματισμός στο επίκεντρο

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στα γενναία βήματα που πραγματοποιεί ο Όμιλος στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς η τεχνολογία και οι δυνατότητές της αποτελούν αναγκαία εργαλεία για κάθε περιοχή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, ενώ η αξιοποίηση και ενσωμάτωση ψηφιακών πρακτικών αλλάζει δομικά τον τρόπο που ο Όμιλος λειτουργεί και παράγει αξία, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά του και τη διαφάνεια.

Ωστόσο, η ισχυρή δέσμευση της HELLENiQ ENERGY να λειτουργεί με διαφάνεια δεν τελειώνει εκεί. Ο Όμιλος δημοσιοποιεί σταθερά τις επιδόσεις του στους δείκτες ESG, ακολουθώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα βιωσιμότητας, ενώ έγινε μια από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που υιοθέτησε οικειοθελώς τα νέα GRI Standards 2021 και τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες, αλλά και το νέο οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μάλιστα, ως ενεργό μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, δημοσιεύει και την αναβαθμισμένη έκθεση προόδου CoP και προωθεί τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την προσπάθειά της να αναγνωρίζεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως ο CDP. Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο Όμιλος βελτίωσε περαιτέρω την βαθμολογία του στον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων κλιματικής αλλαγής κατά τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις από τους οργανισμούς Sustainalytics και S&P.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr