Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προσπαθεί να διαμορφώσει μια νέα καταστατική πραγματικότητα που να θωρακίζει τον θεσμό της αυτοδιοίκησης.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ως πρόεδρος της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε προσφάτως σε ένα ζήτημα που αφορά και «πολιορκεί» το μυαλό των δημάρχων καθημερινά, αυτό της ενίσχυσης της καταστατικής τους θέσης. Ο δημοφιλής δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ζητάει επιτακτικά να «θωρακιστεί θεσμικά» η θέση των συναδέλφων του και να ισχύσουν ίδιοι κανόνες με τους αιρετούς της κεντρικής διοίκησης στα θέματα της καταστατικής θέσης, τα ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά, τα ποινικά κλπ. Επί συνόλου 332 δημάρχων λίγοι θα βρεθούν να διαφωνήσουν μαζί του αφού ουσιαστικά με το ισχύον καθεστώς αρκετοί αν όχι όλοι αισθάνονται ανασφάλεια με συνέπεια να μην λαμβάνουν πρωτοβουλίες. Ο κ. Κωνσταντέλλος στην εισήγηση του ανέφερε επί λέξη: «Σύμφωνα με τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας» «το καθεστώς των αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να διασφαλίζει την ελεύθερη άσκηση της εντολής τους».

Συνεχίζοντας επισήμανε: «Η ελεύθερη άσκηση της εντολής τους διασφαλίζεται μόνον όταν ο αιρετός έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα, έχει διευθετηθεί η επαγγελματική και η οικογενειακή του ζωή και όταν η Πολιτεία έχει διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο προστασίας του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Όταν δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αυτές, ο αιρετός είναι ευάλωτος εν μέσω συγκρουόμενων συμφερόντων και περιορίζεται η ελευθερία του για την άσκηση της πολιτικής του εντολής. Άλλωστε η θωράκιση της καταστατικής θέσης των αιρετών συνιστά κρίσιμη θεσμική προϋπόθεση κάθε σημαντικής μεταρρύθμισης, με συνταγματικό έρεισμα και ευρωπαϊκή διάσταση. Η ενδυνάμωση της καταστατικής θέσης των αιρετών μπορεί να μετεξελιχθεί σε καταστατική αυτοτέλεια, στο πλαίσιο των γενικών αρχών και κατευθύνσεων που χαράσσει ο νομοθέτης».

Ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης χαρακτήρισε ως αρχή της ΚΕΔΕ να ισχύουν για όλους τους αιρετούς της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά στα θέματα της καταστατικής θέσης, τα ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά, τα ποινικά κλπ. Γνωρίζουμε πως κάποιες διαδικασίες καταστατικής φύσης καθυστερούν λόγω και την πολυπλοκότητας τους ο κ. Κωνσταντέλλος έχει άποψη τι μπορεί να γίνει ως «γέφυρα» μεταξύ της παρούσας κατάστασης και της μέλλουσας: «Έως ότου η Πολιτεία αποδεχθεί και εφαρμόσει την παραπάνω αρχή, η ΚΕΔΕ απαιτεί με ομόφωνες αποφάσεις των Συνεδρίων της την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών και την επαναρύθμιση θεμάτων αστικής, ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης για την αποφυγή της πολιτικής ομηρίας τους, καταθέτοντας τις παρακάτω ρεαλιστικές προτάσεις, που θα δώσουν στο πολιτικό προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στο έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Τοπικής Ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα απαιτούμε:Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων της καταστατικής θέσης των αιρετών (μισθολογικό καθεστώς, ειδικές άδειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, θωράκιση έναντι υπηρεσιακών μεταβολών για πολιτικούς λόγους, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και χορηγίες).Άμεση επαναφορά της καταργηθείσας με το νόμο 4093/2012 χορηγίας των νέων αιρετών. Επανεξέταση του καθεστώτος του νόμου 1608/1950 «περί αυξήσεως των ποινών για αδικήματα κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ». Με το νόμο αυτό προβλέπεται επιβολή αυστηρών ποινών για αδικήματα που διαπράττονται κατά του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και είναι αναγκαία η επικαιροποίηση των διατάξεών του. Επαναφορά της ιδιάζουσας δωσιδικίας, ώστε οι αιρετοί να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα Εφετεία. Επανεξέταση των ισχυουσών διατάξεων για τα κωλύματα και ασυμβίβαστα στη βάση της ισοτιμίας για όλους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου σε συνδυασμό με την αποσαφήνιση της ειδικής άδειας των αιρετών, που θα ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 αναφορικά με την περικοπή στο 100% της σύνταξης των συνταξιούχων-αιρετών (περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων, αντιδημάρχων κλπ), για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού. Επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση στους Δημάρχους, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, των ετών θητείας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλική εξέλιξή τους. Μη υπαγωγή των Δημάρχων στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4387/2016, ως μη έχοντες την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του λειτουργού με οποιαδήποτε δημοσιοϋπαλληλική σχέση. Επαναφορά υπολογισμού της χορηγίας στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.1του Ν.91/1943, άρθρο 3 παρ.2 του Ν.1205/1981 και άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.2703/1999. Κατάργηση του στοιχείου β της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4387/2016 που αναφέρεται ότι «στις περιπτώσεις που έχει συνταξιοδοτική απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2014 αλλά δεν καταβλήθηκε η σύνταξη/χορηγία καθώς δεν έχει συμπληρωθεί το ισχύον κατά περίπτωση κατώτατο όριο ηλικίας, οι συντάξεις αυτεπάγγελτα ορίζονται εκ νέου με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν.4387/2016.»

Ο πρόεδρος της επιτροπής θεσμών της ΚΕΔΕ προτείνει μάλιστα την σύσταση ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης της καταστατικής θέσης των αιρετών υπό τη μορφή του Παρατηρητηρίου καθώς και την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Αιρετών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πρόταση της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Δεν παρέλειψε να ζητήσει μάλιστα επαρκείς υποστηρικτικούς μηχανισμούς για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr