Στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος συστηματικής ανασκαφής στον Ανάβλοχο Βραχασίου, ανακαλύφθηκε, τον Αύγουστο του 2018, τύμβος της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, από μια ομάδα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της Florence Gaignerot-Driessen.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Γαλλικής Σχολής (www.efa.gr) , εντός του κύκλου από ασβεστόλιθους, διαμέτρου 15 μ., ανασκάφηκαν τρεις κυκλικοί λάκκοι, που περιείχαν τα κατάλοιπα ταφών και ταφικών πυρών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ