Διευκρινίσεις για τις αλλαγές που ισχύουν από την 1η Απριλίου στον φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων περιλαμβάνει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  Σύμφωνα με τις διατάξεις:

-ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μειώνεται από 20% σε 5%.
-ο φόρος υπολογίζεται επί του 80% της αξίας του τιμολογίου της τηλεοπτικής διαφήμισης αφού αφαιρεθούν τυχόν εκπτώσεις (η αλλαγή αυτή ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2018)
Η  μείωση του συντελεστή του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων δόθηκε ως αντιστάθμισμα για την επιβολή του τέλους 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων μέσω ενημέρωσης που επιβλήθηκε υπέρ του ασφαλιστικού ταμείου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επικούρησης των εργαζόμενων στον Τύπο (ΕΔΟΕΑΠ).

Διαβάστε αναλυτικά εδώ