Τη λειτουργία 4-5 σταθερών σημείων αιμοληψίας εκτός νοσοκομείων με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή και 6-7 κινητών συνεργείων αιμοληψίας ανά ημέρα στο νομό Αττικής προβλέπει σχεδιασμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Επίσης, προβλέπεται η συγκρότηση σταθερής ομάδας για τις αιμοληψίες της Αττικής με συνεργασία γιατρών, αιμοληπτών, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες με μεγαλύτερο επαγγελματισμό, σαφείς κανόνες λειτουργίας και φιλικότερη προσέγγιση στον εθελοντή αιμοδότη.

Η κεντρική οργάνωση των εξορμήσεων και η συλλογή του αίματος στο ΕΚΕΑ θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση της πολύτιμης προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών, με διαχωρισμό όλων των παραγώγων που παρασκευάζονται από το αίμα, που σε μεγάλο βαθμό σήμερα μένουν αναξιοποίητα, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και διαδικασίες, επάρκεια παραγώγων αίματος για εξειδικευμένες ανάγκες  ασθενών και μεγάλη οικονομία κλίμακας.

Εξάλλου, ο κεντρικός συντονισμός με κριτήριο τις ανάγκες των ασθενών και όχι ενός εκάστου νοσοκομείου, έχει σε όλη την Ευρώπη οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας στην αλυσίδα της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του αίματος, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Στην Ελλάδα, η σημερινή κατακερματισμένη λειτουργία, παρά την προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας στην Αιμοδοσία, έχει φθάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς της καθώς η χώρα μας, αν και πρώτη διεθνώς σε συλλογή αίματος ανά κάτοικο, δεν καλύπτει συστηματικά τις ανάγκες των ασθενών.

Το ΕΚΕΑ εκτιμά ότι η αναδιοργάνωση της Αιμοδοσίας, σε συνδυασμό με το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της Αιμοδοσίας (vein-to-vein) που βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αποθεμάτων αίματος και θα συμβάλλει στην αυτάρκεια, ζητούμενο δεκαετιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σύσκεψη που έγινε στις 30 Μαρτίου με πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας, ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης υπογράμμισε την κομβική σημασία της αναδιοργάνωσης της Αιμοδοσίας για όλο το Σύστημα Υγείας και τόνισε τη στήριξη του υπουργείου στο σχεδιασμό και στην υλοποίησή του.