Τον λόγο στους δημότες δίνει ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος έως τις 31/5/2020 για να συνδιαμορφώσουν το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου.

Ενα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τον «μπούσουλα» για όλη την Αυτοδιοίκηση καθώς το 90% βρίσκει εφαρμογή στις ανάγκες όλων των Δήμων για την «επόμενη μέρα»…

Ακολουθεί το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης.

«Με έξι βασικούς άξονες οι προοπτικές ανάπτυξης των Δήμων την επόμενη τετραετία: Ψηφιακή Σύγκλιση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Παιδεία-Πολιτισμός-Τουρισμός, υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, δράσεις Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, αλλά και άρση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού

Τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Αυτοδιοίκησης «Αντ. Τρίτσης» ύψους 2,5 δις. ευρώ. Το Πρόγραμμα  αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι το 2023 και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης, εάν υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ενώ κατά την υλοποίηση του προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας,

Η Δημοτική Αρχή Παλλήνης από την πρώτη στιγμή αξιοποίησε τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και τους άξονες υλοποίησης του ώστε μόλις προσδιοριστεί ο τρόπος υποβολής των προτάσεων από πλευράς Δήμων, να καταθέσει άμεσα, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συγκεκριμένων μελετών υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των στόχων σε έργα, που έχει θέσει για το επόμενο διάστημα. Είναι σαφές ότι η πραγματικότητα, που βιώνουμε όλοι κατά την περίοδο εξάπλωσης της επιδημιολογικής κρίσης και οι αναπόφευκτες σημαντικές συνέπειες, που θα έχει στην οικονομία και στην καθημερινότητα όλων μας, μεσοπρόθεσμα αποτελεί σημαντική παράμετρο για την πολιτική του Δήμου Παλλήνης.

Πεποίθηση μας από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας είναι ότι κανένας προγραμματισμός δεν έχει επιτυχή στόχευση, αν δεν βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και με τις πραγματικές δυνατότητες του Δήμου, οι οποίες να προσδιορίζονται βάσει των δεδομένων που επικρατούν στην λειτουργία του. Για αυτό το λόγο οι προτάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω είναι απόλυτα συμβατές με το εγκεκριμένο από την κοινωνία πρόγραμμα δράσεων, με την υφιστάμενη κατάσταση και την υπηρεσιακή ετοιμότητα του Δήμου.

Παράλληλα, όμως, επιθυμία μας είναι να διατυπωθούν απευθείας οι προτεραιότητες, που έχουν προσδιορίσει οι πολίτες του Δήμου Παλλήνης ως κάτοικοι και χρήστες των υπηρεσιών, που έχει αναπτύξει ο Δήμος.

Στο πλαίσιο ενός συνεχούς και ειλικρινούς διαλόγου με τους δημότες, δημοσιοποιούμε το παρακάτω πλαίσιο και το θέτουμε σε διαβούλευση έως την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020.

Παρακαλούμε όποιος συμπολίτης επιθυμεί να μας αποστείλει ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις του στο email: epomenimera@pallini.gr.

Άξονες  του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και στόχοι του Δήμου Παλλήνης:

1ος Άξονας: Η προστασία της ζωής και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Δράσεις και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Έργα και σημαντικές παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία σε όλη τη χώρα.

Στον τομέα αυτό οφείλουμε να στοχεύσουμε μεσοπρόθεσμα (2-3 έτη), αφού πλέον έχει καταστεί σαφές ότι έως τον Ιούνιο, το αργότερο, θα έχουμε αντιμετωπίσει το πρώτο κύμα της πανδημίας, αλλά ο κορωνοϊός δεν θα εξαλειφτεί, ούτε θα καταστεί διαχειρίσιμος πριν από την παρασκευή ενός αποτελεσματικού εμβολίου και τον εμβολιασμό ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού.   Από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί έως σήμερα, καθίσταται σαφές ότι σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της μεταδοτικότητας του ιού, διαδραματίζουν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής, η αποφυγή του συνωστισμού, η κοινωνική απόσταση και τα μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους.  Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η λειτουργία κέντρων αναφοράς και κέντρων ψυχολογικής στήριξης.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες δράσεις:

Α) Μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους του Δήμου, τα οποία περιλαμβάνουν: προστατευτικά υαλοπετάσματα στα γραφεία όπου οι υπάλληλοι έρχονται σε επαφή με το κοινό, διανομείς αντισηπτικού διαλύματος, ενθάρρυνση της μείωσης χρήσης μετρητών στις πληρωμές και αποθάρρυνση κατάθεσης εγγράφων σε έντυπη μορφή (προώθηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης), εξασφάλιση σωστού φυσικού αερισμού και όπου είναι δυνατόν ιονισμού των χώρων εργασίας για άμεση καθίζηση των αέριων σωματιδίων, τήρηση αποστάσεων μεταξύ θέσεων εργασίας, περιοδικές απολυμάνσεις επιφανειών, χώρων, οχημάτων και εξοπλισμού. Ειδικά για το προσωπικό καθαριότητας, υποχρεωτική χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και δημιουργία χώρων υγιεινής με φοριαμούς και ντουζιέρες ώστε να μην επιστρέφουν στις οικίες τους χωρίς να έχουν πλυθεί και αλλάξει ρούχα.

Β) Διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για να μην χαλαρώσουν οι πρακτικές πρόληψης που υιοθετήσαμε, προώθηση και βράβευση των βέλτιστων πρακτικών στις επιχειρήσεις και δη αυτών που εντάσσονται στον τομέα της εστίασης.

Γ) Λειτουργία ψηφιακού κέντρου αναφοράς με πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και δυνατότητα videoκλήσης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του.

Δ) Λειτουργία κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης των ατόμων που θα έχουν προβλήματα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, έχουν υποστεί απώλειες ή διακατέχονται από αισθήματα φόβου ή πανικού.

Ε) Αξιοποίηση αλσυλλίων και πάρκων για την ανάπτυξη τραπεζόπαγκων που θα δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες να συναντιούνται σε μικρές παρέες με τήρηση των αποστάσεων

ΣΤ) Ανάπτυξη χώρων άθλησης υπαίθρου με τήρηση αποστάσεων για την φυσική υγεία των πολιτών.

Στο πλαίσιο των Ε, ΣΤ και σε συνδυασμό με την εγκατάσταση περιπολίας security σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους του Δήμου μας θα μπορούσαν να τοποθετηθούν όργανα εκγύμνασης ανοιχτών χώρων, τα οποία πληρούν προϋποθέσεις χρήσης ώστε να μην καταστρέφονται και να μην απαιτούν ιδιαίτερα υψηλό κόστος συντήρησης.

(Σε συνδυασμό με τον 5ο άξονα και τον εναλλακτικό τουρισμό) Η εμπειρία της πρώτης περιόδου εφαρμογής περιοριστικών μέτρων έδειξε ότι η Πόλη μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για οικογενειακές ή ολιγομελείς δραστηριότητες από άκρο σε άκρο με δεδομένο τον χαρακτήρα της ειδικά σε πιο αραιοκατοικημένες γειτονιές. Με δεδομένα τα πλαίσια, που θέτει ανά περιοχή το Σχέδιο Πόλης, όπου είναι εγκεκριμένο, μπορεί να αναπτυχθεί ένα δίκτυο τραπεζόπαγκων, βρυσών για νερό, παγκάκια, ενίσχυση δικτύου φωτισμού (π.χ. Πεδίο Άρεως Παλλήνης, Περιπατητική διαδρομή Ανθούσας, πλατεία και πεζόδρομος Πανοράματος, Άλσος Πανοράματος, Άλσος Τριγώνου Καμπά, Γαργηττός ΙΙ, Δέση, Παραρεμάτια Ζώνη Κάντζας κλπ)

Στο σκέλος της πολιτικής προστασίας θα μπορούσε να προστεθεί και ο αναγκαίος εξοπλισμός για την αποτελεσματική λειτουργία της πολιτικής προστασίας καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών τόσο για θέματα φυσικών καταστροφών (προκαθορισμός/διευκρίνιση/προετοιμασία οδών διαφυγής ή συγκέντρωσης κατοίκων για παροχή βοήθειας ) όσο και για άλλα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, όπως η υλοποίηση τεχνικών έργων (link στo site για εναλλακτική διαδρομή και χρόνο ολοκλήρωσης) που εμποδίζουν την διέλευση.

2ος Άξονας: Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή βασικών έργων υποδομής σε κρίσιμους τομείς, όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ, προς άμεσο όφελος των πολιτών), αλλά και η μέριμνα για τη σίτιση και φροντίδα των αδέσποτων.

Ο Δήμος Παλλήνης έχει ήδη θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας εφαρμόζοντας την υλοποίηση στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας της αστικής περιοχής του Δήμου και την παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών, είτε πρόκειται για μετακίνηση μέσα στην ίδια την αστική περιοχή του Δήμου, είτε αφορά σε διερχόμενη κίνηση από το δίκτυο του Δήμου.

Σε ότι αφορά  την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αναβάθμισης του μηχανογραφικού εξοπλισμού μας, την προμήθεια εξοπλισμού για εξ’ αποστάσεως έλεγχο και επικοινωνία. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν δράσεις εκσυγχρονισμού και προτυποποίησης των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης με γνώμονα την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την μείωση της γραφειοκρατίας και την αυτοματοποίηση μέρους των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

Σε ό,τι αφορά στην μέριμνα για τα αδέσποτα, οφείλουμε να επιμείνουμε στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την δημιουργία του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων και να εξετάσουμε τις δυνατότητες για χώρους σίτισης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες δράσεις:

Α) Ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και ασφαλών διαδρομών προς τα σχολεία. Δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, ιδιαίτερα σε γειτνίαση με σχολεία, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, πάρκα, πλατείες, κλπ.

Β) Δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων, πατινιών, κλπ). Αγορά και χρήση από τον Δήμο ηλεκτροκίνητων οχημάτων (αυτοκινήτων ή και δικύκλων – τρικύκλων) για χρήση από τις υπηρεσίες και παράλληλα προώθηση της καλής πρακτικής προς τους πολίτες.

Γ) Αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου με υπολογιστές σύγχρονης τεχνολογίας, αναβάθμιση της εσωτερικής δικτυακής υποδομής και εξασφάλιση συνδέσεων οπτικών ινών για όλα τα δημοτικά κτήρια.

Δ) Προμήθεια tablets για τα κινητά συνεργεία κάθε είδους όπου θα καταγράφεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, οι εργασίες που είναι χρεωμένες σε κάθε συνεργείο και θα παρακολουθείται η υλοποίηση τους.

Ε) Τοποθέτηση συστημάτων τηλεμέτρησης για μετρητές ύδρευσης, κατανάλωσης αερίου, στάθμες δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης, μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενσωμάτωση των καταγραφών σε κεντρικό σύστημα.

ΣΤ) Τοποθέτηση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου για αρδευτικά συστήματα, καυστήρες, κλπ

Ζ) Πλήρης καταγραφή, επικαιροποίηση και προτυποποίηση των τηρούμενων διαδικασιών σε κάθε οργανική μονάδα του Δήμου και αποτύπωσή τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία σε συνδυασμό με συστήματα παρακολούθησης ροής και διακίνησης εγγράφων θα επιτρέπουν τόσο την απόλυτα ηλεκτρονική (paperless) διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και την διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξης τους όσο και τον συστηματικό έλεγχο τήρησης του κείμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Η) Δημιουργία και λειτουργία του διαδημοτικού καταφυγίου ζώων με δυνατότητες περισυλλογής, κτηνιατρικών πράξεων και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.

Θ) Επέκταση της υπάρχουσας εφαρμογής Ηλεκτρονικού Μητρώου Αδέσποτων Ζώων με πλήρη φάκελο για κάθε ζώο, ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία του ζώου, φωτογραφία το ιστορικό του και θα συνδέεται και με πλατφόρμα προώθησης της υιοθεσίας.

Ι) Δημιουργία θέσεων αυτόματης σίτισης και ποτίσματος αδέσποτων ζώων.

ΙΑ) Σε παράλληλο χρόνο, μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για τη δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο και το δίκτυο Εθελοντών. Πρόκειται για δομή που πέραν του προβλεπόμενου εξοπλισμού της μπορεί να λειτουργήσει με το προαναφερθέν δίκτυο παρέχοντας πολύτιμη υπηρεσία προς τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς με στόχο πάντα την υιοθεσία τους. ΙΒ) Αναβάθμιση  τρόπου οργάνωσης, απογραφής και διαχείρισης των αποθηκών και των αποθεμάτων  (μηχανογράφηση αποθήκης).

ΙΓ) Άμεση αξιολόγηση κάθε τμήματος/υπηρεσίας κατά την ηλεκτρονική χρήση ή επίσκεψη σε γραφείο στις δημοτικές εγκαταστάσεις.

ΙΔ) Συνεχής ενημέρωση πολιτών με όλους τους δυνατούς τρόπους για τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (σε συνδυασμό με τον 4ο άξονα).

ΙΕ) Ανακατανομή και επιμόρφωση του προσωπικού με βάση τις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από τον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό των υπηρεσιών.

3ος Άξονας: Το περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενίσχυση προγραμμάτων ανακύκλωσης στην πηγή, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.).

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οφείλει να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες μας, όχι μόνο για τα δημοτικά κτήρια αλλά συνολικά για όλη την πόλη.  Στον τομέα των στερεών αποβλήτων οι προτεραιότητες είναι η διαλογή στην πηγή και η διαχείριση και αξιοποίηση των φυτικών αποβλήτων.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες δράσεις:

Α) Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα δημοτικά κτήρια, με προτεραιότητα στα ενεργοβόρα. Ενδεικτικά: θερμοπροσόψεις, υγρομονώσεις, βελτιώσεις συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αντλίες θερμότητας, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντικατάσταση λαμπτήρων κτηρίων (ο δημοτικός φωτισμός έχει ήδη δρομολογηθεί) με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Β) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή αιολικών μονάδων παραγωγής σε δημοτικά κτήρια (συμπεριλαμβανομένων των σχολικών μονάδων) και αξιοποίηση του συστήματος net-metering για συμψηφισμό ενέργειας.

Γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την συνεργασία επιχειρήσεων και πολιτών με στόχο την προώθηση οικονομικών λύσεων για την εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας από πολίτες και επιχειρήσεις.

Δ) Ανάπτυξη δικτύου πράσινων γωνιών οι οποίες θα λειτουργούν ταυτόχρονα και ως σημεία εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ε) Προμήθεια κινητών πράσινων γωνιών για την προσωρινή τοποθέτηση σε διάφορες γειτονιές.

ΣΤ) Τοποθέτηση αυτόματων σταθμών ανταποδοτικών συστημάτων ανακύκλωσης.

Ζ) Επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης όσων συμμετέχουν στα προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή(FollowGreen).

Η) Επέκταση του προγράμματος προμήθειας και δωρεάν διανομής μονάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Θ) Προμήθεια κλαδοθρυματιστών και αναερόβιων κομποστοποιητών για αξιοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων.

Ι) Προμήθεια οχημάτων τύπου hook-lift και ειδικών υπερκατασκευών με διαμερισματοποίηση για την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών που εναποτίθενται στις πράσινες γωνιές.

Κ) Υλοποίηση του Κεντρικού Πράσινου Σημείου και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

ΙΑ) Δημοσιοποίηση των στοιχείων εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις του Δήμου και προώθηση καλών πρακτικών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις.  Ομοίως για την διαλογή στην πηγή.

4ος Άξονας: Η ψηφιακή σύγκλιση (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών -ΤΠΕ, εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων -Internet of Things, έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»).

Είναι δεδομένο ότι η επιδημιολογική κρίση λειτούργησε ως καταλύτης για την επιτάχυνση της πλήρους ψηφιακής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης ενώ παράλληλα επιτάχυνε και την καθιέρωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην συνείδηση των καταναλωτών.  Στόχος οφείλει να είναι η πλήρης εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης με «ένα κλικ», ενώ παράλληλα στον τομέα αυτόν θα πρέπει να ενταχθούν και δράσεις οι οποίες συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Μια απαραίτητη προϋπόθεση που τόσο η Πολιτεία όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επιδιώξουν σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους είναι η ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής και συγκεκριμένα η ανάπτυξη υποδομής οπτικών ινών από τον πάροχο έως και τον τελικό χρήστη (Fiber to the Home). Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες δράσεις:

Α) Συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής.  Χωρίς αυτά, η υπάρχουσα υποδομή απλά δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που θα επιβάλλει η μαζική χρήση του διαδικτύου.

Β) Δυνατότητα πιστοποίησης όλων των ενδιαφερομένων να συναλλαγούν με τον Δήμο  μέσω διαπιστευτηρίων taxisnet και αυτόματη απόδοση ονόματος και κωδικού χρήστη για κάθε μελλοντική συναλλαγή

Γ) Αξιοποίηση της δυνατότητας ψηφιακής υπογραφής και σφραγίδας για την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, κλπ, όπου αυτό είναι δυνατόν ή τουλάχιστον την ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων που ζητούνται όπου απαιτείται προηγούμενος έλεγχος.  Η παρούσα δράση προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων η οποία θα μπορεί να διασυνδέεται με άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την άντληση στοιχείων, με το διατραπεζικό σύστημα για τον έλεγχο πληρωμών όπου απαιτούνται, όπως επίσης και με το σύστημα διαδικασιών και διακίνησης εγγράφων, το οποίο προαναφέραμε στο 2Ζ).

Δ) Δημιουργία ψηφιακού κέντρου εξυπηρέτησης του πολίτη όπου θα δίνονται οδηγίες (με την χρήση και εκπαιδευτικών video) για την χρήση των υπηρεσιών αλλά θα παρέχεται και δυνατότητα videoκλήσης.

Ε) Τοποθέτηση δικτύου ηλεκτρονικών επιγραφών υψηλής ευκρίνειας σε πολυσύχναστα σημεία, τα οποία παράλληλα θα είναι και WiFi HotSpots για την ενημέρωση των πολιτών.

ΣΤ) Τοποθέτηση ειδικών Info Kiosks στις εισόδους δημοτικών κτηρίων όπου οι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά

τις αιτήσεις του και να ψηφιοποιούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν.

Ζ) Χρήση ειδικού app για κινητές συσκευές για την αποστολή από τους πολίτες μηνυμάτων – αιτημάτων – παραπόνων που αφορούν στην καθημερινότητα με αυτόματη δρομολόγησή τους στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την φύση του αιτήματος.  Εφ’ όσον έχει υλοποιηθεί το 2Δ) δρομολόγηση στο tablet του εγγύτερου στο πρόβλημα αρμόδιου συνεργείου.

Η) Λειτουργία διαδραστικού οδηγού αγοράς όπου οι τοπικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αναρτούν προσφορές και προωθητικές ενέργειες και να λαμβάνουν παραγγελίες.

Θ) Αξιοποίηση των συστημάτων τηλεδιάσκεψης για την διενέργεια θεματικών διαβουλεύσεων

I) Αξιοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την διάθεση στους πολίτες χρηστικής πληροφορίας όπως όροι δόμησης, χρήσεις γης, αρίθμηση οδών, θέσεις κάδων ειδικών ρευμάτων ανακύκλωσης, τιμές ζώνης, κλπ

ΙΑ) Τοποθέτηση και εφαρμογή πινακίδων με κωδικούς QR σε σημεία της πόλης για ενημέρωση θεμάτων που αφορούν στην πόλη ή στην συγκεκριμένη γειτονιά (π.χ. ενημέρωση για κάποιο έργο ή για πολιτιστικά δρώμενα ή ακόμα και για τις σχολικές δραστηριότητες)

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που έχουμε αναφέρει στα σημεία 1,2 και 3 επίσης εμπίπτουν στον ορισμό των εργαλείων μετασχηματισμού των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις».

Εφ’ όσον επιτραπεί η τοποθέτηση καμερών και άλλων αισθητήρων σε δημόσιους χώρους, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια σειρά εργαλείων καταγραφής και ενημέρωσης σχετικά με την κυκλοφορία, την ποιότητα του αέρα, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, κλπ.  Σε πρώτη φάση και αξιοποιώντας εργαλεία τα οποία ήδη έχουμε είναι σκόπιμο να αναπτύξουμε ένα κέντρο ελέγχου του στόλου των οχημάτων μας, το οποίο θα μας επιτρέψει τον καλύτερο προγραμματισμό αλλά και την ορθολογικότερη διαχείριση τους σε περιόδους διαχείρισης κρίσεων

5ος Άξονας: Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός),

Η αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας απαιτεί έναν κατ’ αρχήν διαχωρισμό των ακινήτων σε αυτά που μπορούν να καλύψουν ανάγκες του Δήμου και αυτά που απλά αποτελούν μια πηγή εισοδήματος είτε δια της μίσθωσης είτε διά της εκποιήσεως. Τέλος σε ότι αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό θα μπορούσε να προταθεί ότι ο Δήμος Παλλήνης λόγω της γειτνίασης με το  Διεθνές Αεροδρόμιο, το Λιμάνι της Ραφήνας, αλλά και της συγκοινωνιακής εγγύτητας με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας (διαδρομή με μέσα σταθερής τροχιάς περ. 25-30’), θα μπορούσε να είναι ένας τόπος φιλοξενίας για τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν την Αθήνα και σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να προταθεί η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για προβολή των airbnb της πόλης (τα airbnb παρέχουν και την ασφάλεια της απομόνωσης σε σχέση με τον κορωνοϊό, με την προϋπόθεση ότι έχουν απολυμανθεί πριν κάθε νέο επισκέπτη), αλλά και των τοπικών αξιοθέατων. Ως ένας εκ των 10 Δήμων της αρχαίας Αθήνας και με σημαντικά αξιοθέατα, που συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά και η γειτνίαση με σημαντικούς τόσο αρχαιολογικούς, όσο και μουσειακούς χώρους σε όμορους Δήμους, ο Δήμος Παλλήνης μπορεί να δημιουργήσει δίκτυα περιπατητικών διαδρομών ή επισκέψιμων χώρων για ταξιδιώτες transit με σχετικά ενδιαφέροντα. Στην ίδια βάση, θα μπορούσε να αξιοποιηθούν οινοπαραγωγικές μονάδες ή εκτάσεις παρουσιάζοντας κρασιά της περιοχής, η οποία αποτελεί τοπόσημο για την παραγωγή κρασιού για αιώνες.

6ος Άξονας: Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με δράσεις κοινωνικής προστασίας και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εδώ εντάσσονται και έργα όπως ανέγερση και εκσυγχρονισμός βρεφονηπιακών σταθμών και προγράμματα άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενδυναμωθούν τα νέα προγράμματα υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που αναπτύχθηκαν λόγω της πανδημίας.  Άλλωστε, την πανδημία θα ακολουθήσει οικονομική ύφεση, η οποία θα αυξήσει τον αριθμό των συμπολιτών μας που χρήζουν αρωγής. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» καθώς αυτός θα εμποδίζει τόσο τα μέλη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων να λάβουν υπηρεσίες όσο και τους εργαζόμενους ή άνεργους να προσαρμοστούν στα νέα εργασιακά δεδομένα.  Τέλος ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον εκσυγχρονισμό των βρεφονηπιακών σταθμών τόσο για την αντιμετώπιση των νέων υγειονομικών δεδομένων όσο και για την προσαρμογή στην νέα ηλικιακή κατανομή των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτούς. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες δράσεις:

Α) Καθιέρωση του Βοήθεια στο Σπίτι Plus με τον συντονισμό και την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας, ως την βασική δομή παροχής βοήθειας προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  Στο ίδιο σχήμα εντάσσονται και οι Δομές Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Ιατρείο και οι Δομές Ψυχολογικής Στήριξης.

Β) Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών

Γ) Προγράμματα εκπαίδευσης στη χρήση των συστημάτων τηλεεργασίας, εξοικείωσης με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση τα νέα εργασιακά δεδομένα.

Δ) Διαμόρφωση των χώρων των βρεφονηπιακών σταθμών στην κατεύθυνση της φιλοξενίας περισσότερων βρεφών και λιγότερων νηπίων.  Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού τους, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της προόδου των παιδιών από τους γονείς.

Ε) Τηλεϊατρική, τηλεφροντίδα ηλικιωμένων.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τεθούν υπ’ όψη του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την λήψη των τελικών αποφάσεων και θα κοινοποιηθούν στους αρμόδιους, για την εξειδίκευση του προγράμματος, φορείς (ΠΕΔΑ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ,Υπουργείο Εσωτερικών).

Ο δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος δήλωσε σχετικά: «Επεξεργαστήκαμε και καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης του τόπου μας και των κατοίκων του στην νέα εποχή που έφερε η πανδημία. Παράλληλα, όμως, επιθυμία μας είναι να διατυπωθούν οι προτεραιότητες, που προσδιορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες ως κάτοικοι και χρήστες των υπηρεσιών του Δήμου. Για αυτό τους καλούμε να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους, έτσι ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και να βγούμε νικητές».

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο