Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023
weather-icon 21o
ps. post
scriptum

Τα ετερώνυμα έλκονται στην πολιτική; Προσεχώς οι απαντήσεις

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Παραχωρήσεις οδήγησαν τα κέρδη στο εννεάμηνο

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Παραχωρήσεις οδήγησαν τα κέρδη στο εννεάμηνο

Αύξηση 65,1% στα καθαρά κέρδη των Ανανεώσιμων και αύξηση 40,8% στα καθαρά κέρδη των Παραχωρήσεων – Αυξημένο κατά 153% το EBITDA του Ομίλου

Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη κατέγραψαν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Παραχωρήσεις κατά το εννεάμηνο του 2019, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ και στην ενίσχυση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους αντίστοιχα, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την επίδραση από το σημαντικά μειωμένο κύκλο εργασιών του κλάδου της κατασκευής.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η θετική συνεισφορά του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων αντικατοπτρίζεται και στα  ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, καθώς ανήλθαν για το εννεάμηνο του 2019 σε 151,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 59,8  εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2018, σημειώνοντας αύξηση 153,3%, ενώ το περιθώριο EBITDA για την ίδια περίοδο ήταν 14,9% έναντι 4,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

«Η συνεχώς ανοδική πορεία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων επιβεβαιώνει πλήρως τη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς επιδεικνύουν σταθερά θετική απόδοση και συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Παράλληλα, η συστηματική προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Ομίλου για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δείχνει σταδιακά να αποδίδει, όπως αποδεικνύει και η συνεχής και σημαντική βελτίωση σε επίπεδο EBITDA» δήλωσε, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το εννεάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε 1.016,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.381,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 75,6 εκατ. ευρώ, έναντι -16,8 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων υπήρξαν κέρδη 31,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 77,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν στα €4,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 102,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,1361 ευρώ έναντι ζημιών 0,7264 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2019 διαμορφώθηκε σε 815,3 εκατ. ευρώ έναντι 584,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.

Έλλειψη νέων δημοπρατήσεων και καθυστερήσεις στη συμβασιοποίηση διαγωνισμών

Ο κλάδος της κατασκευής παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2019 έσοδα 718,2 εκατ. ευρώ, έναντι εσόδων 1.090,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ως αποτέλεσμα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Ομίλου, της περιορισμένης δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα, αλλά και των καθυστερήσεων στη συμβασιοποίηση έργων τα οποία έχει ήδη εξασφαλίσει η ΑΚΤΩΡ. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, οι ζημίες περιορίστηκαν σε 31,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 113,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 και οφείλονται σε συνολική ζημία 46,5 εκατ. ευρώ από την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην Αυστραλία.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για το εννεάμηνο του 2019, προέκυψαν ζημιές 35,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 130,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος κατασκευής είχε ζημιές 42,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 131,7 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2018. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της διαμορφώθηκε στις 30.09.2019 σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ συμβάσεις ύψους 0,8 δισ. ευρώ εκκρεμούν προς υπογραφή (σε Ελλάδα και εξωτερικό), διαμορφώνοντας τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου έργων της ΑΚΤΩΡ σε 2,1 δισ. ευρώ.

Αύξηση της κυκλοφορίας σε όλους τους παραχωρημένους αυτοκινητόδρομους του Ομίλου

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, τα έσοδα του κλάδου των παραχωρήσεων ήταν 179,3 εκατ. έναντι 179,9 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018, λόγω κυρίως της μη ενσωμάτωσης της μέχρι πρότινος θυγατρικής ΕΠΑΔΥΜ, λόγω πώλησής της στην ΗΛΕΚΤΩΡ εντός του εννεάμηνου του 2019, καθώς και στη μείωση των εσόδων των ΑΤΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ από το έργο της Εγνατίας, κυρίως λόγω μειωμένου κατασκευαστικού εσόδου από νέους σταθμούς διοδίων.

Στον αντίποδα, η αύξηση της κυκλοφορίας στα ώριμα έργα παραχωρήσεων συνεχίστηκε και το εννεάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, η κίνηση στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ αυξήθηκε κατά 4,4%, στην ΓΕΦΥΡΑ κατά 6,2%, στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ κατά 5,1% και στον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΥ κατά 6,5%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 28,2% και ανέρχονται σε 77,6 εκατ. ευρώ έναντι 60,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2018, τα οποία όμως περιλάμβαναν αρνητική επίδραση από πρόβλεψη 10 εκατ. ευρώ έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 54,5 εκατ. ευρώ έναντι 38,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 41,9% και τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε 33,3 εκατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 40,8%.

Συγκράτηση στα κέρδη του κλάδου περιβάλλοντος

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου περιβάλλοντος για το εννεάμηνο του 2019, ανήλθε σε 64,7 εκατ. ευρώ, έναντι 63,3 εκατ. το εννεάμηνο 2018, αυξημένος κατά 2,2%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 18,1 ευρώ εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2018, τα οποία όμως περιλάμβαναν μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ποσού 4,2 εκατ. ευρώ (λόγω αντιστροφής παλαιότερης πρόβλεψης από διακανονισμό), καθώς και αποζημιώσεις ύψους 5,8 εκατ. από τον ΕΔΣΝΑ αναφορικά με ασυμβασιοποίητες εργασίες.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, η μείωση των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης του 9μήνου του 2019 οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισερχόμενες ποσότητες στις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και σε αυξημένες ανάγκες βαριάς συντήρησης της μονάδας Osnabruck που οδήγησε σε μειωμένη παραγωγή. Ενώ σημειώνεται ότι και οι αποσβέσεις παρουσιάστηκαν αυξημένες, αποτέλεσμα αντικατάστασης κύκλου ζωής μέρους ηλεκτροπαραγωγικού εξοπλισμού καθώς και αποσβέσεων νεοαποκτηθεισών θυγατρικών. Τα αποτελέσματα προ φόρων για το εννεάμηνο του 2019 ήταν κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 18,7 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Αύξηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 49,0 εκατ. ευρώ έναντι 42,7 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης παρουσίασαν κέρδη 28,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,0 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, αυξημένα κατά 24,7%. Το περιθώριο αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (περιθώριο EBIT) για το εννεάμηνο 2019 ήταν 58,6%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 46,6% και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 17,4 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 65,1%.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το εννεάμηνο 2019 ανήλθε σε 537,9 GWh, αυξημένη κατά 13% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018, γεγονός που οφείλεται στο συνδυασμό αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος (6,4%) και ευνοϊκότερων μετεωρολογικών συνθηκών (6,6%). Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του κλάδου ΑΠΕ ανήλθε στις 30.09.2019 σε 296 MW. Σε τελικό στάδιο κατασκευής βρίσκονται πέντε αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 195,6 MW και επιπλέον δύο αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 88,2 MW βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο υλοποίησης. Τέλος, ο Όμιλος διαθέτει 283,54 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Ενίσχυση της ανάπτυξης αναμένεται από την επέκταση του SMART PARK

O κλάδος της ανάπτυξης ακινήτων του Ομίλου είχε για το εννεάμηνο του 2019 έσοδα 4,8 εκατ. ευρώ, έναντι  4,9 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη  0,4 εκατ., έναντι κερδών 0,7 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ επίσης για το εννεάμηνο του 2018 και τα μετά από φόρους ήταν ζημίες 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Πρόσφατα (μετά τις 30.09.2019) η REDS ολοκλήρωσε τη Β’ Φάση Ανάπτυξης του εμπορικού πάρκου SMART PARK, με τη συνολική επιφάνεια να ανέρχεται πλέον  σε 53.000 τ.μ., από 35.000 τ.μ. προηγουμένως, ενώ ήδη πάνω από το 80% της νέας επιφάνειας βρίσκεται μισθωμένο. Η επέκταση του SMART PARK, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την θετική πορεία ανάπτυξης που φαίνεται στα στοιχεία του 2019, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται 5,8% αύξηση της επισκεψιμότητας στο πρώτο εννεάμηνο του 2019 σε σχέση με το 2018, 9,7% αύξηση των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων του Εμπορικού Πάρκου και 8,5% αύξηση στις συγκρίσιμες πωλήσεις (Like-to-like).

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας για το εννεάμηνο του 2019 υπήρξαν έσοδα 14,9 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικών εσόδων για το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,9 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018 και τα μετά από φόρους ήταν κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018. Επισημαίνεται ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2019 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. με απορρόφηση της θυγατρικής της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Only in

Τους τοποθέτησαν σπιράλ εν αγνοία τους - Τώρα μηνύουν το κράτος

Ομάδα 67 γυναικών καταγγέλλει ότι τους τοποθετήθηκε σπιράλ μεταξύ 1966 και 1970 χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023