Σε 2 δισ. ευρώ υπολογίζεται το ετήσιο κόστος από την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ενώ ως η μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξή τους αξιολογείται η εγχώρια γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με την έρευνα της PwC , στην οποία συμμετείχαν 2.450 επιχειρήσεις από 31 ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ των «28» συν Ελβετία, Νορβηγία, Τουρκία), συνολικά οι επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη θεωρούν τη γραφειοκρατία της χώρας τους, και όχι την γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξή τους.

Για τις επιχειρήσεις, παράλληλα, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αξιολογείται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς εμποδίζει την πρόσληψη των κατάλληλων εργαζόμενων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού.

Αναλυτικότερα, στην έρευνα που δημοσιεύεται στο capital.gr, από τις επιχειρήσεις αυτές, το 39% δήλωσε ότι η εγχώρια γραφειοκρατία τούς δημιουργεί ανησυχία, ενώ περίπου 29% ανέφεραν ως πρόβλημα την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Για την Ελλάδα, το 70,7% των ερωτηθέντων νιώθουν ότι η εγχώρια γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξή τους.

Όσον αφορά την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η έρευνα της PwC εκτιμά ότι οδηγεί στην απώλεια εσόδων της τάξεως των 324 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο άθροισμα του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Κροατίας. Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο κόστος εκτιμάται στα 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Ένα ακόμη εύρημα της έρευνας της PwC είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται προτεραιότητα μόνο από το 31% των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.