Στα 22 εκατ. ευρώ ανήλθε η βελτιωμένη οικονομική προσφορά που υπέβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.).

Σύμφωνα με το Ταμείο, το ποσό αυτό είναι εντός των ορίων αποτίμησης των δύο ανεξάρτητων αποτιμητών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, «κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ αποσφραγίσθηκε η βελτιωμένη οικονομική προσφορά για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., την οποία υπέβαλε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το ποσό του προσφερόμενου βελτιωμένου τιμήματος ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ και είναι εντός των ορίων αποτίμησης των δύο ανεξάρτητων αποτιμητών.»

» Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Kantor ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι δικηγορικές εταιρείες Μ&Π Μπερνίτσα και Sheppard Mullin ως νομικοί σύμβουλοι και η Louis Berger ως τεχνικοί σύμβουλοι για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ».

Υπενθυμίζεται πως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που ελέγχεται από την ιταλική FS Italiane, ήταν η μοναδική που κατέθεσε δεσμευτική προσφορά για την ΕΕΣΣΤΥ. Η αρχική προσφορά είχε θεωρηθεί χαμηλή από το ΤΑΙΠΕΔ και οι Ιταλοί κλήθηκαν να καταθέσουν βελτιωμένη πρόταση που υπεβλήθη τελικά σήμερα.

Γράψτε το σχόλιο σας