«Η ανατιμολόγηση Μαΐου οδηγεί σε νέες μειώσεις τιμών, που εστιάζονται μονομερώς για μια ακόμη φορά στα γενόσημα φάρμακα», υποστηρίζει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Και προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση ότι «παρά τη μικρή συμμετοχή τους στη δαπάνη και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη υποστεί τεράστιες, εξοντωτικές μειώσεις τα τελευταία χρόνια. Παρά όμως τις μειώσεις αυτές, ο όγκος των γενοσήμων σήμερα παραμένει καθηλωμένος στο 22-23%, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη».

Στο πρόσφατο Δελτίο Τιμών του Μαΐου, 207 φάρμακα έχουν τιμή παραγωγού -ex-factory- έως 1 ευρώ, ενώ 1.372 φάρμακα έχουν τιμή ex-factory  έως 3 ευρώ.

Οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι οι μειώσεις για μια ακόμη φορά επικεντρώνονται στα γενόσημα, ενώ τα νεότερα εισαγόμενα ακριβότερα βρίσκονται στο απυρόβλητο.

«Ο κύριος λόγος αύξησης της δαπάνης δεν είναι οι τιμές, αλλά η μέχρι σήμερα απουσία φραγμών και ελέγχων στη συνταγογράφηση και την αποζημίωση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους που διακινούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ», λέει η ΠΕΦ σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως τη χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης νεότερων φαρμάκων με προστασία πατέντου στην Ευρώπη-μια επίδοση που δεν συνάδει με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας».

 

 

Οι ελληνικές εταιρείες φαρμάκου χαρακτηρίζουν «προκλητική εμμονή» το ελληνικό σύστημα τιμολόγησης και αδόκιμη τη χρήση του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης για την τιμολόγηση των φαρμάκων εκτός πατέντου και των γενοσήμων αφού «συνεπάγεται την «εισαγωγή» στη ελληνική αγορά, ισοπεδωτικών τιμών από φάρμακα που κυκλοφορούν σε τεράστιους όγκους, σε μεγάλες αγορές, στις οποίες δεν υπάρχουν οι εξωφρενικές υποχρεωτικές επιστροφές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα».