Το Moodle είναι το πλέον διαδεδομένο Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης γνωστό επίσης και ως Course Management System (CMS) ή Learning Management System (LMS), ή Virtual Learning Environment (VLE).

Είναι ένα σύστημα που προσφέρεται δωρεάν και ταυτόχρονα είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα, σχεδιασμένο από εκπαιδευτικούς, βασισμένο πάνω σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και δομημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία, η οποία στηρίζεται στη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον.

Ο σχεδιασμός του Moodle είναι βασισμένος στη φιλοσοφία μάθησης η οποία είναι γνωστή ως «κοινωνική εποικοδομητική μάθηση» (social constructionist pedagogy), στη Θεωρία Προσωπικής Δόμησης (personal construct theory, G.Kelly (1955), και τον Κοινωνικό Εποικοδομητισμό (Social Constructionism).

Σαράντα δύο εκατομμύρια μαθητές στις τάξεις του Μoodle

Το Moodle είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες πλατφόρμες Συστημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και Τάξεων και αυτό φαίνεται από τα στατιστικά του. Σύμφωνα με τις μετρήσεις μέχρι και τις 12 Μαΐου 2011, περισσότερα από 4.494.367 μαθήματα έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το Moodle από διάφορους φορείς και ιδρύματα, με 42.162.636 και πλέον εγγεγραμμένους χρήστες σε αυτά τα μαθήματα, 1.123.626 εκπαιδευτικούς που συντονίζουν τα μαθήματα στην διάρκεια ενός εξαμήνου και περισσότερα από 71.653.809 quiz αναρτημένα στις επίσημες πλατφόρμες που έχουν στηθεί ανά τον κόσμο.

Επίσης, αναφέρεται ότι έχουν γίνει περισσότερες από 54.411 εγκαταστάσεις σε 211 και πλέον χώρες, ενώ το λογισμικό του διατίθεται μεταφρασμένο σε 70 γλώσσες. Ορισμένοι από τους oργανισμούς που το χρησιμοποιούν συγκαταλέγονται τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Κόσμου MIT και Yale.

Μηδενικό κόστος κτήσης και συντήρησης

Όπως προαναφέρθηκε, η πλατφόρμα Moodle διανέμεται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source), μέσω Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης, (GNU). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται πως είναι δυνατή η λήψη του κώδικα από το Διαδίκτυο, η ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς χρήση του, καθώς και επεμβάσεις, διορθώσεις και επαυξήσεις στον κώδικα αυτό.

Το κόστος συντήρησης της προτεινόμενης υπηρεσίας είναι μηδενικό, όπως επίσης και ότι ο εκπαιδευτικός φορέας-μπορεί να δημιουργήσει υλικό και ηλεκτρονικές τάξεις για γνωστικά αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν χωρίς περιορισμό.

Σε όλους τους browser, για όλους τους μαθητές

Το Moodle βασίζεται στον Apache Web Server, στη βάση δεδομένων MySQL και στην τεχνολογία ανάπτυξης PHP, ενώ όλη η λειτουργία και διαχείρισή της γίνεται με τη χρήση ενός browser.

H λειτουργία του είναι κατάλληλα σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει εύκολη πρόσβαση ακόμα και σε χρήστες που συνδέονται με συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας (ακόμα και μιας απλής τηλεφωνικής γραμμής 56Κ).

Ταυτόχρονα είναι συμβατή με τα διεθνή πρότυπα του SCORM player + packages 1.2, του W3C και SENDA που εξασφαλίζουν συμβατότητα με τον οποιοδήποτε browser, με το οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα καθώς και ειδικό τρόπο εμφάνισης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γραμματοσειρά και στο περιβάλλον διεπαφής όσο και στο υλικό του συστήματος.

Ηλεκτρονικές τάξεις

Στις ενότητες μαθημάτων θα υπάρχουν το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό (σε μορφή SCORM αντικειμένων)  που θα αφορά θεωρητικές σημειώσεις, επιδείξεις χρήσης λογισμικών, υλικό δραστηριοτήτων-ασκήσεων, περιγραφικά κείμενα αναφορικά με τον τρόπο μελέτης του υλικού και σύνδεσμοι σε αρχεία ή διαδικτυακούς τόπους  για περαιτέρω μελέτη.

Οι ηλεκτρονικές τάξεις που θα δημιουργηθούν θα συμπληρώνονται από εργαλεία που θα διευκολύνουν τους σπουδαστές να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα αρχεία με τις λύσεις στις δραστηριότητες-ασκήσεις, να συνομιλούν ζωντανά μέσω chat ή ασύγχρονα μέσω forum, να πραγματοποιούνται ψηφοφορίες, κ.α.

Moodle 2.0.3

Στις 24 Νοεμβρίου 2010 παρουσιάστηκε η βελτιωμένη έκδοση του Moodle 2.0, η οποία μάλιστα ανακοινώθηκε και στο ελληνικό κοινό ένα μήνα νωρίτερα στα πλαίσια της έκθεσης ηλεκτρονικής μάθησης e-learning Expo από τον ίδιο τον ιδρυτή του Moodle, Dr. Martin Dougiamas.

Μόλις στις 5 Μαΐου 2011 παρουσιάστηκε η τελευταία έκδοση 2.0.3 του Moodle, με πολλές και σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη διεπαφή χρήστη (user interface), την ενσωμάτωση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και τη διαλειτουργικότητά (interoperability) με άλλα εργαλεία (π.χ. αποθετήρια μαθησιακών πόρων, e-portfolio, και άλλα).

Υποστήριξη από τον επίσημο συνεργάτη Moodle στην Ελλάδα

Σήμερα υπάρχουν παγκοσμίως 54 Moodle Partners, οι οποίοι υποστηρίζουν τους χρήστες και τους διαχειριστές της πλατφόρμας σε όλα τα επίπεδα. Το 2010 η εταιρία Διαδραστικές Τεχνολογίες Μάθησης και Πολιτισμού (ITisART.Ltd) έγινε ο Moodle Partner στην Ελλάδα. Γίνεται λοιπόν εμφανής η δυναμική που έχει η μεγάλη κοινότητα του Moodle, η οποία ολοένα και διευρύνεται, εξελίσσοντας το λογισμικό και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ο Moodle Partner της Ελλάδας μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες όπως:

  • η εγκατάσταση και παραμετροποίηση μια πλατφόρμας Moodle,
  • η αναβάθμιση της πλατφόρμας από την μία έκδοση στην άλλη,
  • η σχεδίαση μοναδικών themes,
  • η παροχή υποστήριξης στην χρήση του Moodle,
  • η σχεδίαση νέων λειτουργιών που να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που μπορεί να έχει κάποιος οργανισμός,
  • η εκπαίδευση χρηστών για τη χρήση της πλατφόρμας αλλά και
  • παροχή ενός πτυχίου, το οποίο μπορούν να εκδώσουν μόνοι οι Moodle Partners, για την πιστοποίηση των γνώσεων ενός καθηγητή στην χρήση του Moodle. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται από την επίσημη κοινότητα του Moodle, και είναι γνωστό ως Πιστοποίηση Δημιουργού Μαθημάτων (Moodle Course Creator Certification).

Στις υπηρεσίες υποστήριξης, περιλαμβάνονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως της εκπαίδευσης χρηστών για τη σωστή χρήση εργαλείων συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την οργάνωση των μαθημάτων κλπ, ακόμη και η υλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες ενός μαθήματος.

Δείτε ένα demo

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να ανατρέξει στην επίσημη σελίδα του Moodle, στην οποία μπορεί να δει ένα μάθημα demo, προκειμένου ο επισκέπτης να μπορεί να έρθει σε μια πρώτη επαφή με τις βασικότερες λειτουργίες και τα προσφερόμενα εργαλεία του Moodle. H ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του demo βρίσκεται εδώ: http://demo.moodle.net/course/view.php?id=614.

Παρουσίαση του Moodle 2.0

Την παρουσίαση της πιο πρόσφατης έκδοσης της πλατφόρμας Moodle 2.0 και των δυνατοτήτων της μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει σε ένα πολύ κατανοητό και αναλυτικό βίντεο:

Ελληνική κοινότητα υποστήριξης του Μoodleελληνικά εγχειρίδια

Εκτός από τον πιστοποιημένο Moodle Partner στην Ελλάδα, την εταιρία ITisART, υπάρχει και η ελληνική κοινότητα υποστήριξης του Moodle την οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει στην παρακάτω διεύθυνση http://moodle.org/course/view.php?id=49. Εδώ βρίσκονται στα ελληνικά γραμμένα σχέδια μαθήματος, οδηγοί βοήθειας και υποστήριξης.

Όπως έγινε εμφανές, τόσο από την εξελικτική πορεία και τις εκδόσεις της ίδιας της πλατφόρμας, όσο και από την έντονη κινητικότητα ειδικών ηλεκτρονικής μάθησης και των εκπαιδευτικών σχεδιαστών και των μηχανικών λογισμικού, το ενδιαφέρον για την πλατφόρμα Moodle είναι έντονο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει αναχθεί ίσως στην πιο δημοφιλής ανοικτού κώδικα εκπαιδευτική λύση. Το Moodle είναι ένας ζωντανός οργανισμός με ολοένα αυξανόμενες και βελτιούμενες υπηρεσίες που διεισδύει σε χώρους αντικαθιστώντας πολυδάπανες εμπορικές λύσεις. Είναι θέμα χρόνου η επικράτησή του ως το πλέον κατάλληλο σύστημα υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα.

Πέτρος Γεωργιακάκης
Γενικός Διευθυντής ITisART.Ltd

in.gr

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο