Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Alpha (Lux) Global Themes ESG FOF, που διαχειρίζεται η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ

Ωστόσο, είναι πλέον σαφές, ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές, πέραν της επίδρασης της κρίσης του κορωνοϊού, η οποία από ό,τι φαίνεται ήλθε για να μείνει, έστω και ως επιδημική, θα επηρεάζονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων και από την κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναγνώριση των παραγόντων που προσδιορίζουν διαρθρωτικά ζητήματα και τάσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους κρίσεων, όπως η τρέχουσα, για το σχεδιασμό μίας επενδυτικής στρατηγικής.

Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία, εκτός από την υγειονομική κρίση και την απορρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης, έχει προκαλέσει αλλαγές στην πραγματική οικονομία που διαφορετικά θα αναμέναμε να συμβούν στο μέλλον.

Έτσι, ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ενεργειακή μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών, η αυτοματοποίηση, οι νέες καταναλωτικές συνήθειες, η επαρκής υγειονομική περίθαλψη και ο περιορισμός των ανισοτήτων, αποτελούν τις κύριες θεματικές ενότητες που επηρεάζουν τον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό από τις επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου για την ανθρωπότητα και είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συγκράτηση της αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5oC έως το τέλος του αιώνα.

Η δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων που απαιτείται, θα οδηγήσει στο μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους υψηλού ενεργειακού αποτυπώματος, όπως η ενέργεια, μεταφορές, γεωργία, βιομηχανία, κατασκευές κτηρίων και θα επηρεάσει τις αποφάσεις για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

Επιπλέον, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, σηματοδοτεί αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο σχεδιασμό των επιχειρηματικών μοντέλων, στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και στις δεξιότητες που κρίνονται αναγκαίες για τους εργαζομένους.

Η νέα γενιά επηρεάζει ήδη τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών λόγω της εξοικείωσης με την τεχνολογία, τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση και την έμφαση που δίνει στη βιωσιμότητα και τη φήμη.

Τέλος, η αύξηση του πληθυσμού αλλά και του προσδόκιμου ζωής, ενισχύει την ανάγκη κάλυψης βασικών ανθρώπινων αναγκών, την αύξηση των δαπανών για την τρίτη ηλικία, επιβάλει αστικό σχεδιασμό και έργα υποδομών και αναγνωρίζει τη σημασία βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας και της δια βίου μάθησης.

Οι επενδυτικές λύσεις

Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, με βάση τις ανάγκες του καθενός και η συνεχής και έγκαιρη προσαρμογή του, ανάλογα με τις τάσεις στις αγορές, καθίσταται υπόθεση δύσκολη.

Μέσω της επαγγελματικής διαχείρισης των θεσμικών επενδυτών όμως, ακόμη και για κάποιον που δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις, προσφέρονται έτοιμες λύσεις, ικανές να παράξουν αξία για τα χρήματά του και να πετύχουν υψηλές αποδόσεις στο σημερινό περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων.

Πρόκειται δηλαδή για επενδυτικά προϊόντα που στοχεύουν στην αναγνώριση των προαναφερθεισών μακροπρόθεσμων τάσεων, προάγοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Alpha (Lux) Global Themes ESG FOF, που διαχειρίζεται η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η στρατηγική του ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης στην επενδυτική διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων.

Το Α/Κ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία δραστικού περιορισμού εκπομπών ρύπων, η ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι νέες καταναλωτικές τάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές.

Η διαφοροποίηση που πετυχαίνει μέσα από τις θεματικές κατηγορίες που επενδύει, το καθιστούν πρωτοπόρο στην κατηγορία του, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση ως προς τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει και ενσωματώνοντας κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων στη στρατηγική διαχείρισης περιουσίας.

Ειδικότερα, η χρήση βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας και διαχείρισης υπεύθυνων επενδύσεων ανταποκρίνεται στη ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα που ενσωματώνουν κριτήρια ESG, ενθαρρύνει τις επενδύσεις μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα και αποτυπώνει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων και αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών.

Το Α/Κ Alpha (Lux) Global Themes ESG FOF έχει καταγράψει απόδοση 18,4% από την αρχή του έτους (01/01-30/11/2021) και σωρευτική απόδοση 35% από την έναρξη διάθεσής του (02/01/2020-30/11/2021).

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr