Η παγκόσμια κοινωνία και οικονομία, έχει αλλάξει δραματικά με την έλευση της πανδημίας από τις αρχές του έτους, όμως έχει αναδείξει νέες μεταβολές αλλά και ευκαιρίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, όπως η λεγόμενη πράσινη οικονομία που σχετίζεται με την καθαρότερη ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση στον οικονομικό κύκλο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η Ελλάδα που παραδοσιακά δεν είχε ποτέ υψηλή ανταγωνιστικότητα, έχει μία μεγάλη ευκαιρία, αξιοποιώντας τα κονδύλια από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης, στο να δημιουργήσει μια οικονομία ενεργειακά ανεξάρτητη, με νέες ηπιότερες μορφές ενέργειας, με ταυτόχρονη εκμετάλλευση των νέων καινοτόμων τεχνολογιών, τόσο για επέκταση της ανακύκλωσης σε όλο το οικονομικό σύστημα, όσο και για την διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και την αξιοποίηση της αιολικής αλλά και ηλιακής ενέργειας σε όλη την επικράτεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά του Αιγαίου.

Βασικός στόχος του μετασχηματισμού της χώρας, θα πρέπει να είναι η σταδιακή μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την ηλεκτροκίνηση και την αγορά που θα αναπτυχθεί γύρω από τους σταθμούς φόρτισης, τους παρόχους ενέργειας, αλλά και τις αντίστοιχες υποδομές που θα χρειαστούν, σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά.

Η πτώση του μέσου και οριακού ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με την απολιγνιτοποίηση, ιδίως με την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, αλλά και την ανάπτυξη νέων μορφών ενέργειας μέσα από νέες επενδύσεις, αλλά και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορούν να δώσουν μεσοπρόθεσμα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην χώρα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και κυρίως η βιομηχανία, θα έχει την δυνατότητα μεγαλύτερης παραγωγικής δυναμικότητας ανά μονάδα εργασίας και κεφαλαίου, δημιουργώντας νέο πλούτο για το ΑΕΠ της χώρας, ενώ η λειτουργία νέων παράλληλων πράσινων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, θα οδηγήσει την Ελλάδα, σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ολοκληρωμένης κυκλικής οικονομίας, το οποίο από την μία θα σέβεται το περιβάλλον και τα δικαιώματα των πολιτών και από την άλλη θα δημιουργεί υπεραξία, με σημαντική αύξηση της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονη άνοδο του βιοτικού επιπέδου για όλους.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός.

Γράψτε το σχόλιό σας