Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, στα βασικά σημεία παρέμβασής του τόνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ανοικτά» σημεία που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης, όπως αυτό σχετικά με τη διαχείριση των μικροκαλλιεργητών

Η Έκθεση Προόδου της απερχόμενης ρουμανικής Προεδρίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) βρέθηκε στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Στα βασικά σημεία παρέμβασής του, ο κ. Κασίμης τόνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ανοικτά» σημεία που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης.

Σημείωσε ότι πολλές από τις αλλαγές που προτείνονται στον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως αυτές στον ορισμό του γνήσιου γεωργού, του μόνιμου βοσκοτόπου και του επιλέξιμου εκταρίου.

Επιπλέον, αξιοσημείωτη κρίνεται, όπως είπε, η προσπάθεια της Προεδρίας για επίτευξη συμβιβασμού αναφορικά με το πλαίσιο επιδόσεων, προτείνοντας διετή ορόσημα και διετή εκκαθάριση επιδόσεων, σε συνδυασμό με τα αυξημένα ποσοστά αποκλίσεων που βαίνουν μειούμενα ξεκινώντας από 45%. Πρόκειται για πρόταση που θα μπορούσε να αποτελέσει καλή εναλλακτική της αρχικής θέσης για μια ενδιάμεση και μια τελική αξιολόγηση.

Ωστόσο, ο κ. Κασίμης εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τη διαχείριση των μικροκαλλιεργητών, καθώς οι προτάσεις αναδιατύπωσης της Προεδρίας δεν φαίνεται να συνεισφέρουν στον στόχο της απλούστευσης, και επέμεινε στην εξαίρεσή τους από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας.

Αναφορικά με τις τομεακές παρεμβάσεις, συμφώνησε με τον συνυπολογισμό των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων των μελών των οργανώσεων παραγωγών στην επίτευξη του στόχου του 15% των δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων για περιβαλλοντικές δράσεις, αν και υπογράμμισε τη θέση της χώρας για διατήρηση του τρέχοντος ποσοστού 10%.

Επιπλέον, συμφώνησε με την προσθήκη πρόβλεψης για την εφαρμογή διαρθρωτικών δράσεων στον τομέα του ελαιόλαδου, έναν τομέα άμεσου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα.

Σε σχέση με την αγροτική ανάπτυξη, ο γενικός γραμματέας στήριξε την αρχική θέση της Επιτροπής για ποσοστό έντασης ενίσχυσης στις παραγωγικές επενδύσεις 75% και επανέλαβε τη θέση για συμπερίληψη των δαπανών για περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς στο υποχρεωτικό ποσοστό χρηματοδότησης 30% από το ΕΓΤΑΑ για περιβαλλοντικές δράσεις.

Τέλος, συμφώνησε με την εθελοντική χρήση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στο στρατηγικό σχέδιο.

Στον Οριζόντιο Κανονισμό, ο γενικός γραμματέας χαιρέτισε τη διατήρηση του κατωφλίου των 2.000 ευρώ στη δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ εξέφρασε επιφύλαξη αναφορικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το νέο μοντέλο επίδοσης και τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως μειώσεις ή αναστολές πληρωμών και σχέδια δράσης, αλλά και προϋποθέσεις του ενιαίου ελέγχου, εν αναμονή οριστικοποίησης του πλαισίου επιδόσεων.

Τέλος, σε σχέση με τον Κανονισμό της ΚΟΑ επανέλαβε τη θέση της χώρας για διατήρηση του status quo στον τομέα του οίνου, εκφράζοντας αντίθεση στη δυνατότητα χρήσης προϊόντων διασταύρωσης Vitis vinifera και άλλων ποικιλιών Vitis για τις ΠΟΠ ποικιλίες.

Εξάλλου, όσον αφορά στα θέματα αλιείας, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με πρόταση της Προεδρίας για «μερική γενική προσέγγιση» για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Ο κ. Κασίμης υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας για την κοινωνικο-οικονομική συνοχή των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, αλλά και της υδατοκαλλιέργειας για το εξαγωγικό μας εμπόριο.

Πρόσθεσε ότι η πρόταση για το Ταμείο στη νέα προγραμματική περίοδο, θα μπορούσε να βελτιωθεί, εξασφαλίζοντας πιο συμπαγή στήριξη βάση των προτεραιοτήτων μας. Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσε να αποτελέσει μια αποδεκτή συμβιβαστική πρόταση για την επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης από το Συμβούλιο.

Επιπλέον, στο Συμβούλιο παρουσιάστηκε από την Επιτροπή ανακοίνωσή της σχετικά με την πορεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Ο γενικός γραμματέας επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις στη Μεσόγειο και μεγάλη αβεβαιότητα, καθώς μεγάλο μέρος του στόλου αποτελείται από σκάφη μικρής κλίμακας και τόνισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην προσπάθεια για βελτίωση της επιστημονικής συμβουλής και για ευελιξία, ειδικότερα για την πολυειδική αλιεία μικρής κλίμακας.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε να ισορροπήσουμε με την ανάγκη για επιβίωση του κλάδου της αλιείας και των επαγγελματιών της, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις όποιες επιπτώσεις προκύπτουν από την εφαρμογή αυστηρών μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr