Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της αρμόδιας επιτροπής για τον καθορισμό των θέσεων των συμβολαιογράφων.

Κατόπιν αυτού ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής θα προβεί άμεσα στη δημοσιοποίηση της προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το ερχόμενο φθινόπωρο.