Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (50,1%) των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Η καταληκτική ημερομηνία έληγε αύριο, Παρασκευή 18 Μαΐου. Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι παρατείνει τη σχετική προθεσμία ως τις 30 Μαΐου στις 17:00.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, όλοι οι υπόλοιποι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας παραμένουν ως έχουν.

Οι δύο φάσεις

Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη καλούνται μεμονωμένα εταιρείες ή κοινοπραξίες να υποβάλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη δεύτερη, όσες περάσουν, θα πρέπει να υποβάλουν οικονομικές δεσμευτικές προσφορές.

Ανάμεσα στα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι να διαθέτουν κεφαλαιοποίηση ή σύνολο ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ και επίσης να έχουν αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Γράψτε το σχόλιό σας