Ένα πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία από την τηλεόραση θα ανήκει πλέον στο δυναμικό του «Ε».

Ο Τζώνη Καλημέρης θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Ραδιοτηλεοπτικής ΑΕ, έχοντας την ευθύνη να οργανώσει τους τομείς ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του καναλιού.