Στη μετατροπή όλων των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κώδικα γραφής μπράιγ προχωρά το
υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
τυφλών μαθητών.

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη «μεταγραφή» των μαθητικών βιβλίων στον κώδικα μπράιγ, ανταποκρινόμενος σ΄ ένα χρόνιο αίτημα για παροχή κατάλληλων βιβλίων στους μη βλέποντες μαθητές.

Η ομάδα εργασίας απαρτίζεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο για τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19, τη διασκευή, προσαρμογή, εικονογράφηση και μεταγραφή στο σύστημα μπράιγ των διδακτικών βιβλίων για τυφλούς μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

in.gr