Το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών ορίζεται στα 6.500 ευρώ και συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού των 650 ευρώ, όπως ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου του 2019.

Αυτό αναφέρεται σε υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότη Μηταράκη, στην οποία επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης, δηλαδή της απασχόλησης σε δύο εργοδότες ή έμμισθης εντολής όσον αφορά την εισφορά ασφαλισμένου (εγκύκλιος Δ.15/Δ’/9096/227, 8 Αυγούστου 2019).

Η ανώτατη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη η οποία υπολογίζεται επί του σημερινού ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών που είναι 6.500 ευρώ ανέρχεται για τον εργοδότη σε 866,45 (συμμετέχει με 13,33%) ευρώ και σε 433,55 ευρώ για τον μισθωτό (συμμετέχει με 6,67%), ενώ το σύνολο των εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης είναι 1.300 ευρώ. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν και αφορούν το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών των 6.500 ευρώ για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών.

Όπως εξηγεί η Ναυτεμπορική, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το ανώτατο ποσό του μισθού «πάνω» στο οποίο υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές είναι 6.500 ευρώ. Συνεπώς, για το ποσό του μισθού που είναι πάνω από 6.501 ευρώ δεν υπολογίζονται και δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

Επισημαίνεται ότι ο ΕΦΚΑ λαμβάνει υπόψη ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό που ισχύει κάθε φορά για να υπολογίσει το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών. Επίσης, με τον κατώτατο μισθό είναι συνδεδεμένος και ο συντελεστής υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑΜ).

Ποιες εισφορές συνδέονται με τον κατώτατο μισθό

Για τον υπολογισμό της κατώτατης και ανώτατης βάσης του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, επιστήμονες και αγρότες, το άρθρο 39 του νόμου 4387/16 αναφέρει ρητά: «Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα είναι 650 ευρώ)».

Επίσης, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ με λιγότερα από 5 έτη ασφάλισης. σε αυτές τις περιπτώσεις ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης των 650 ευρώ), δηλαδή στα 455 ευρώ.

Ποιους αφορά η σύνδεση εισφορών και κατώτατου μισθού

α. Τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ. β. Τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. γ.

Τα μέλη ή τους μετόχους Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα:

1. τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε. σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον,

2. οι μέτοχοι των Α.Ε. με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών,

3. διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό ή απόφαση εταίρων.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο