Για φαγητό και μη αλκοολούχα ποτά δαπανούν οι Έλληνες το 17% του εισοδήματός τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες δαπανούν 16,9% για την αγορά φαγητού η στιγμή που ο μέσος όρος στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. ανέρχεται σε 12,2%.

Αυτή είναι η τρίτη πιο σημαντική κατηγορία των δαπανών των νοικοκυριών μετά τη «στέγαση, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα», οι οποίες αντιπροσώπευαν το 24,2% των δαπανών των νοικοκυριών και οι «μεταφορές», οι οποίες αντιπροσώπευαν το 13,0%.

Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται ανατολικοευρωπαϊκά κράτη ενώ στις τελευταίες χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ρουμανία, όπου το 27,8% της καταναλωτικής δαπάνης προορίζεται για τρόφιμα και ποτά χωρίς αλκοόλ.

Ακολουθούν η Λιθουανία (21,6%) και η Εσθονία (20,3%). Από τη άλλη πλευρά, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα νοικοκυριά αφιερώνουν μόνο το 8,2% των δαπανών τους σε τρόφιμα ενώ στο Λουξεμβούργο το ποσοστό ανέρχεται σε 8,9%.

Γράψτε το σχόλιό σας