Σε όλα τα ανωτέρω είναι φανερή η επίδραση του πυθαγόρειου και του ορφικού μυστικισμού, των ορφικο-πυθαγορικών αντιλήψεων για την αθανασία και την περιπλάνηση των ψυχών, που ανθούσαν εκείνη την εποχή στον ελληνισμό της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας.

Εν κατακλείδι, ο σπουδαίος ακραγαντίνος στοχαστής, αυτός ο ερμηνευτής της φύσης και μυστικιστής της ψυχής, υπήρξε ένα συνθετικό πνεύμα που ήταν σε θέση να αγκαλιάζει με τον ίδιον τρόπο ιωνικούς προβληματισμούς και ορφική πίστη.

Εξάλλου, στην προικισμένη αυτήν προσωπικότητα με την πολυσχιδή δράση ανήκει η πρώτη συνδυαστική θεώρηση των βασικών απόψεων της προσωκρατικής φιλοσοφίας, και συγκεκριμένα της ελεατικής και της ηρακλείτειας σύλληψης του κόσμου.

Σε ό,τι αφορά το ποιητικό έργο του, ο Εμπεδοκλής με τον υποβλητικό ποιητικό λόγο του αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανός στην τροποποίηση παλαιού επικού γλωσσικού υλικού και στη δημιουργία νέου.

Εμπεδοκλής: η πρώτη συνδυαστική θεώρηση της ελεατικής και της ηρακλείτειας σύλληψης του κόσμου (Μέρος Α’)

Εμπεδοκλής: η πρώτη συνδυαστική θεώρηση της ελεατικής και της ηρακλείτειας σύλληψης του κόσμου (Μέρος Β’)

Εμπεδοκλής: η πρώτη συνδυαστική θεώρηση της ελεατικής και της ηρακλείτειας σύλληψης του κόσμου (Μέρος Γ’)