Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης στη δημόσια διοίκηση αναμένεται να δοθεί από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας θα δημοσιευθεί υπουργική απόφαση της αρμόδιας υπουργού, Όλγας Γεροβασίλη, που θα ορίζει την προσεχή Δευτέρα 18 Ιουνίου ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας από τους αξιολογούμενους κατά το σκέλος που τους αφορά και την υποβολή της στον πρώτο αξιολογητή.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, καθώς εκτιμήθηκε ότι λόγω μεγάλης συμμετοχής δεν θα ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τους ενδιαφερόμενους έως απόψε στις 18:00, όπως όριζε αρχικώς το χρονοδιάγραμμα.

Αντίστοιχα, αναπροσαρμόζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων φάσεων της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων ως εξής:

1. Από τις 20 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου ο α’ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλλει αρμοδίως.

2. Από τις 6 έως τις 20 Ιουλίου ο β’ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και την υποβάλλει αρμοδίως.