Τροχοπέδη στις μεταρρυθμίσεις και στην ανάπτυξη χαρακτηρίζει τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν στον κλάδο του φαρμάκου, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Κεντρικό σημείο διαφωνίας των φαρμακευτικών εταιρειών με το υπουργείο Υγείας αποτελεί ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (clawback) που εφαρμόζεται για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, αφού όπως υποστηρίζουν εφαρμόζεται πάνω σε ένα εσφαλμένο προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών των ασθενών, «καλύπτει» τις αστοχίες της εκάστοτε κυβέρνησης να ελέγξει τη δαπάνη, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως ένας επιπρόσθετος κωδικός εσόδων του κράτους.

Μόνο από το clawback, το κράτος έχει εισπράξει από τις φαρμακευτικές πάνω από 3 δισ. ευρώ μέσα σε έξι χρόνια, ενώ αν προστεθούν και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, το ποσό ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ.

«Η κάλυψη δε των ανασφάλιστων πολιτών χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τις φαρμακευτικές εταιρείες, καθιστώντας τον φαρμακευτικό κλάδο επιπρόσθετο φορέα χρηματοδότησης της Δημόσιας Υγείας», υποστηρίζει ο ΣΦΕΕ.

Ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (clawback) πρόκειται να επεκταθεί έως και το 2022.

Επίσης, ο ΣΦΕΕ σημειώνει ότι ο προσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με βάση ένα μειωμένο κατά 25% ΑΕΠ, δεν σχετίζεται με τα πραγματικά δεδομένα και τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες της χώρας. «Πρέπει να πάψουμε να διαχειριζόμαστε μια λάθος προσδιορισμένη δαπάνη με το αποτυχημένο εργαλείο των υποχρεωτικών επιστροφών», προσθέτει.

Παράλληλα, οι εταιρείες του φαρμάκου κάνουν λόγο για απουσία εθνικής στρατηγικής για την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων που οδήγησε και οδηγεί στην εφαρμογή εσφαλμένων πολιτικών ενίσχυσης της χρήσης των γενοσήμων, «που όχι μόνο εντείνουν τις στρεβλώσεις στην αγορά, αλλά και έχουν φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και πιθανόν εγείρουν ζητήματα ανταγωνισμού».

Πάγια θέση του φαρμακευτικού κλάδου είναι ότι η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων θα επιφέρει εξοικονόμηση στο σύστημα και επομένως, χώρο για καινοτομία, ενώ παράλληλα τα κίνητρα διείσδυσης των γενοσήμων δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τα υπόλοιπα φάρμακα. Είναι άμεση ανάγκη η δημιουργία εθνικής καμπάνιας ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας, αλλά και του κοινού για την αξιοπιστία των γενόσημων φαρμάκων.

Παράλληλα, ο ΣΦΕΕ ζητά να καταργηθεί η μνημονιακή δέσμευση για συνταγογράφηση βάσει «δραστικής ουσίας» με την ολοκλήρωση των μνημονίων και να αντικατασταθεί με τη συνταγογράφηση με «εμπορική ονομασία».

Τέλος, ζητά:

  • Ξεκάθαρη δέσμευση για το απόλυτο ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων.
  • Θέσπιση ανώτατου μειούμενου ποσού για το clawback ή συνυπευθυνότητα στην καταβολή του με την Πολιτεία και στο τέλος κατάργησή του.
  • Άμεση δημιουργία ειδικού κονδυλίου για τους ανασφάλιστους, το οποίο θα προέρχεται από τα κονδύλια της πρόνοιας.
  • Εξαίρεση των εμβολίων από τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, αφού αφορούν πρόληψη και όχι θεραπεία.
  • Κάλυψη ειδικών νοσοκομειακών φαρμάκων με ανελαστική ζήτηση από πρόσθετο κονδύλι (όπως παράγωγα αίματος και φάρμακα σπανίων παθήσεων).