Από τον έλεγχο των προϋποθέσεων μέχρι την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου χρηματοδότησης, κάθε μας κίνηση μπορεί να επηρεάσει την επιτυχή ένταξή μας στο πρόγραμμα

Μείωση του κόστους θέρμανσης, βελτίωση της εικόνας -άρα και της αξίας- του ακινήτου, ακόμη και αυτόνομη παραγωγή του ρεύματος της χρονιάς μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων: Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», που άνοιξε την αυλαία του στις αρχές Δεκεμβρίου, δεν είναι τυχαία τόσο ελκυστικό στους ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον καλύπτει ακόμη και το 85% (95% για συγκεκριμένες περιοχές) της αξίας των εργασιών τους. Για αυτό και σε διάφορες περιοχές της χώρας, της Αττικής συμπεριλαμβανομένης, η πλατφόρμα… έκλεισε όπως άνοιξε. Προς το παρόν, οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ στις 11 Ιανουαρίου η πλατφόρμα θα ανοίξει για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις 13 Ιανουαρίου για τη Δυτική Μακεδονία, στις 15 Ιανουαρίου για την Ανατολική Μακεδονία και στις 20 Ιανουαρίου για τη Θεσσαλία.

Ωστόσο, το ΥΠΕΝ έχει δεσμευτεί ότι ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας, μετά το πέρας του Εξοικονομώ-Αυτονομώ θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα προγράμματα με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση πενταπλάσιων επιπλέον νοικοκυριών σε σχέση με όσα επωφελήθηκαν από όλα τα προηγούμενα. Επομένως, ακόμη και αν χάσαμε την ευκαιρία μας να ενταχθούμε στο τρέχον πρόγραμμα, είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε από τώρα προκειμένου την επόμενη φορά να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τις δυνατότητες που μας προσφέρει. Οι επιλογές μας, είτε αυτές αφορούν το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιήσουμε στο ακίνητό μας, είτε την επιλογή ενός προνομιακού προγράμματος δανειοδότησης, όπως αυτό που προσφέρει η Alpha Bank, θα κρίνουν το όφελος που θα αντλήσουμε από την ένταξή μας στο Εξοικονομώ-Αυτονομώ, είτε αυτή τη φορά, είτε την επόμενη.

Βήμα πρώτο: Επικοινωνία με τον επιθεωρητή

Πριν προχωρήσουμε στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων και την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους ειδικούς που θα διαπιστώσουν –σε πρώτη φάση εξ αποστάσεως- αν το σπίτι μας πληροί τις τυπικές προδιαγραφές ένταξης στο πρόγραμμα (π.χ. κύρια κατοικία, μη κατεδαφίσιμη, κλπ).

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιφέρεια Αττικής που επέλεξαν την Alpha Bank για τη δανειοδότησή τους είχαν εκτός των άλλων και τη δυνατότητα να συμβουλευτούν την εταιρεία ΖΕΒ (Zero Energy Building), συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση https://exoikonomisi.zeb.gr και εξασφαλίζοντας δωρεάν προ αξιολόγηση. Από εκεί και έπειτα, η υποστήριξη των μηχανικών της ΖΕΒ σε κάθε στάδιο μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου, καλύπτεται από το προβλεπόμενο από το Πρόγραμμα κόστος Συμβούλου.

Βήμα δεύτερο: Συλλογή των αναγκαίων εγγράφων

Για την επιτυχή ένταξή μας στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας τα αναγκαία δικαιολογητικά, διαδικασία που μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις παλαιότερων κατοικιών. Συγκεκριμένα, θα χρειαστούμε:

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση
  • Οικοδομική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που νομιμοποιεί το κτήριο για το οποίο κάνουμε την αίτηση επιδότησης
  • Λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας
  • Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
  • Αντίγραφο του τελευταίου Ε1 του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο και αντίγραφο του Ε9
  • Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν απαιτούνται αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη
  • Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο, τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία
  • Πρώτο πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Για αιτήσεις πολυκατοικιών είναι απαραίτητη η απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία έχει αποφασιστεί ο εκπρόσωπος, ο οποίος θα καταθέσει την αίτηση, αλλά και ο τύπος της αίτησης, αν θα γίνει λήψη δανείου και από ποια τράπεζα και το ΑΦΜ της πολυκατοικίας

Βήμα τρίτο: Αυτοψία και αίτηση

Οι μηχανικοί της ΖΕΒ επισκέπτονται από κοντά το ακίνητο των πελατών της Alpha Bank που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, εξετάζουν την κατάστασή του και προτείνουν παρεμβάσεις οι οποίες, φυσικά, δεν είναι δεσμευτικές. Η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη. Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης κόστους παρεμβάσεων και τον προσδιορισμό του ενεργειακού στόχου, η ΖΕΒ αναλαμβάνει με το προβλεπόμενο από το Πρόγραμμα κόστος Συμβούλου να καταθέσει αίτηση και να υποστηρίξει τον ιδιοκτήτη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητάς της από το πληροφοριακό σύστημα και με την ολοκλήρωσή της ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει έναν μοναδικό, εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.

Βήμα τέταρτο: Η επιλογή της τράπεζας

Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η σωστή επιλογή της τράπεζας σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα; Πρώτα από όλα γιατί η επιδότηση που μας παρέχεται μέσω του Εξοικονομώ-Αυτονομώ δεν είναι η ίδια για όλους, αλλά κρίνεται από εισοδηματικά κριτήρια και από το βαθμό ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού μας. Παράλληλα, το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται μετά το πέρας των εργασιών και την αξιολόγησή τους από δεύτερο ενεργειακό επιθεωρητή.

Επιλέγοντας τη λήψη δανείου με προνομιακούς όρους από την Alpha Bank, εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση για τέσσερα έως έξι έτη, με τα έξοδα εξέτασης του αιτήματος να είναι δωρεάν και με μηδενικούς τόκους, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε ως προκαταβολή το 70% του δανείου πριν την ολοκλήρωση των εργασιών, τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Παράλληλα, για κάθε δάνειο που εκταμιεύεται, λαμβάνουμε 35.000 Bonus πόντους στην κάρτα Alpha Bank Bonus, τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την περαιτέρω αναβάθμιση της κατοικίας μας, εξαργυρώνοντάς τους έξυπνα σε συνεργάτες του Προγράμματος, όπως για παράδειγμα τα καταστήματα Κωτσόβολος, ΙΚΕΑ, κ.ά.

Βήμα Πέμπτο: Αποφεύγοντας τον «κόφτη»

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό βήμα, προκειμένου να αποφύγουμε και τις τελευταίες παγίδες, η επιδότησή μας να κινηθεί στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα και το δάνειό μας να εκταμιευτεί κανονικά, είναι να εξασφαλίσουμε ότι όταν επισκεφθεί το σπίτι μας ο δεύτερος ενεργειακός επιθεωρητής για να κλείσει τον φάκελο, θα διαπιστώσει ότι οι ενεργειακοί μας στόχοι έχουν στεφθεί με επιτυχία. Μεταξύ άλλων, ο ενεργειακός επιθεωρητής θα επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και θα ζητήσει τα νόμιμα παραστατικά, ενώ θα εκδώσει ένα δεύτερο πιστοποιητικό που θα καθορίσει και το τελικό ύψος της επιδότησης. Έμπειρες εταιρείες όπως η ΖΕΒ, που αναλαμβάνει τους φακέλους των πελατών της Alpha Bank που εκφράζουν τη σχετική επιθυμία, εξασφαλίζουν ότι όταν έρθει η στιγμή της… κρίσης θα πληρούμε όλες τις ρήτρες, όπως εκείνη που μετρά την πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας της κατοικίας μας με βάση τις κιλοβατώρες.

Μάθετε περισσότερα για την υλοποίηση του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ με τη βοήθεια της Alpha Bank εδώ και υποβάλετε την αίτηση για ένταξή σας στο Πρόγραμμα εδώ.

Γραμμή Υποστήριξης Προγράμματος: 211 10 97000

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr