Αφιερώστε 30 λεπτά από την ημέρα σας για να συσφίξετε τα πόδια και τον κορμό σας. Τα πρώτα 20 λεπτά θα εστιάσετε σε όρθιες ασκήσεις, οι οποίες στοχεύουν στα πόδια και την ενεργοποίηση του κορμού.

Οι αερόβιες ασκήσεις θα ανεβάσουν τους σφυγμούς σας προτού περάσετε στο τελικό μέρος του προγράμματος, το οποίο στοχεύει στο κάτω μέρος του σώματος.

Προμηθευτείτε δύο ελαφριά βαράκια και ξεκινήστε!