Έκθεση του γερμανικού υπουργείου περιβάλλοντος που δόθηκε στη δημοσιότητα προτείνει την θέσπιση ακόμα πιο αυστηρών προδιαγραφών σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων για τη γερμανική επικράτεια, ως μέσου πίεσης για την προώθηση των εναλλακτικών τεχνολογιών προς όφελος του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, η γερμανική έκθεση προτείνει την κατά το ήμισυ μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων μεταξύ 2021 και 2030 έναντι της μείωσης κατά 30% που έχει ήδη προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πλην του στόχου για το 2030, η έκθεση προτείνει επίσης τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων κατά 25% έως το 2025 έναντι του 15% που έχει προκρίνει το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε.

Τα αυστηρότερα όρια είναι κρίσιμα, σύμφωνα με την έκθεση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες επενδύσεις στην εξέλιξη και την κατασκευή εναλλακτικών τεχνολογιών προκειμένου να μην χαθούν θέσεις εργασίας τόσο στη Γερμανία όσο και στο σύνολο της Ε.Ε. και να υπάρξει μια ήπια προσαρμογή στα νέα δεδομένα που ωστόσο κρίνονται απαραίτητα για τη διάσωση του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται επίσης ότι ενδεικτική της γερμανικής «αυστηρότητας» σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων, είναι η πρόσφατη απόφαση του Αμβούργου να εξορίσει παλαιότερης τεχνολογίας diesel οχήματα από τμήματα του οδικού του δικτύου.