Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας αποφάσισε την απαγόρευση των παλαιότερης τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων οχημάτων, σε ορισμένες σημαντικές οδικές αρτηρίες, αρχής γενομένης από την 31η Μαΐου, ούσα η πρώτη πόλη που εφαρμόζει το μέτρο σε γερμανικό έδαφος

Το μέτρο αφορά όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που εξοπλίζονται με κινητήρες που εφοδιάζονται με κινητήρες προδιαγραφών Euro5 ή προηγούμενων.

Ως εκ τούτου, το δικαίωμα κίνησης στην ιδιαίτερα σημαντική οδική αρτηρία, Max Brauer Αllee η οποία ξεκινά νοτιανατολικά του σταθμού Altona καθώς και σε ένα τμήμα μήκους 1,6 χλμ. της εξίσου σημαντικής Stresemannstrasse όπου θα ισχύσει αρχικά το μέτρο, θα αποτελεί εφεξής αποκλειστικά προνόμιο των diesel οχημάτων με προδιαγραφές Euro 6 ή μεταγενέστερων ( Euro 6d).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με δεδομένο ότι οι προδιαγραφές Euro 6 τέθηκαν σε εφαρμογή το 2014 κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά ότι τα αυτοκίνητα που θα αποκλειστούν από τις παραπάνω οδικές αρτηρίες του Αμβούργου δεν ξεπερνούν στην πλειονότητά τους την πενταετία.

Η πρωτοβουλία του Αμβούργου αποτελεί απότοκο, απόφασης γερμανικού δικαστηρίου το Φεβρουάριο η οποία στον απόηχο του dieselgate επέτρεψε στις γερμανικές δημοτικές αρχές να προβούν σε απαγορεύσεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων οχημάτων στα όρια τους σε μια προσπάθεια να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ενδεικτικό είναι ότι το 2017, σύμφωνα με τις μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης περισσότερες από 65 γερμανικές πόλεις υπερέβαιναν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια οξειδίων του αζώτου τα οποία εκλύονται κυρίως από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα και θεωρούνται επικίνδυνα προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα ή και σοβαρότερες ασθένειες του αναπνευστικού.