Ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει στην Καλαμάτα, στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2021, το 1ο Διεθνές FORUM Διπλωματίας Καλαμάτας με τίτλο: «Η Καλαμάτα (23 Μαρτίου 1821) πρώτη απελεύθερη πόλη του επαναστατημένου Ελληνισμού μέσα από το πρίσμα της διεθνούς διπλωματίας: 200 χρόνια μετά»

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, έχει εκπονήσει και υλοποιεί ένα οραματικό επιχειρησιακό σχέδιο, που περιλαμβάνει σειρά δράσεων μόνιμου χαρακτήρα και εξωστρέφειας. Αιχμή και έναυσμα για τον σχεδιασμό των δράσεων και πρωτοβουλιών αποτελεί το κείμενο της Προκήρυξης της Μεσσηνιακής Συγκλήτου «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς», το πρώτο πολιτικό και διπλωματικό κείμενο των επαναστατημένων Ελλήνων.

Η Καλαμάτα, ως πόλη λήψης σημαντικών στρατιωτικών και πολιτικών αποφάσεων του ’21 και έναρξης των διπλωματικών ενεργειών της νεότερης Ελλάδας, δημιουργεί σήμερα τη νέα της ταυτότητα και, με βασικό εργαλείο τη Διπλωματία, αποκρυσταλλώνει την πορεία των 200 χρόνων και οραματιζόμενη το μέλλον με αισιοδοξία. Στόχος είναι η δημιουργία ενός Διεθνούς Forum Διπλωματίας στην Καλαμάτα, ενός θεσμού που θα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, με βαρύνουσα σημασία και προσέλκυση διεθνών προσωπικοτήτων, που θα συμβάλει στην εμπέδωση του επιδιωκόμενου νέου ρόλου της Καλαμάτας ως καινοτόμου, εμβληματικού και, κυρίως, εξωστρεφούς τόπου.

Με το βλέμμα στο μέλλον, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει στην Καλαμάτα, στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2021, το 1ο Διεθνές FORUM Διπλωματίας Καλαμάτας με τίτλο: «Η Καλαμάτα (23 Μαρτίου 1821) πρώτη απελεύθερη πόλη του επαναστατημένου Ελληνισμού μέσα από το πρίσμα της διεθνούς διπλωματίας: 200 χρόνια μετά».

Η πρώτη διοργάνωση του Διεθνούς Forum Διπλωματίας Καλαμάτας επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ιστορική αναζήτηση και παρουσίαση στοιχείων σχετικών με τις πολιτικές και γεωστρατηγικές συνθήκες της εποχής της Επανάστασης του 1821 και του αντικτύπου της στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα όμως, με αφετηρίες από το παρελθόν, αρχίζει να χτίζεται στην Καλαμάτα το όραμα της νέας της ταυτότητας με… «διπλωματικό» τρόπο!

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας σημείωσε ότι το κείμενο της «Προειδοποίησης», πέρα από ένα σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο με φλογερές λέξεις, περιλαμβάνει σπουδαία μηνύματα που τα μεταφέρει έως και σήμερα, 200 χρόνια μετά.

Μηνύματα διαχρονικά και αξίες πανανθρώπινες για την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, την Εθνική Ανεξαρτησία. Επιθυμία μας, πρόσθεσε «μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις προσωρινού και μόνιμου χαρακτήρα, μέσα από εξωστρεφείς ενέργειες να καταδείξουμε τη σημασία της και να καταστήσουμε την Καλαμάτα μας, το Δήμο μας, Τόπο Διπλωματίας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε και εντάξαμε στις επετειακές μας δράσεις την υλοποίηση του Φόρουμ Διπλωματίας. Ένα Φόρουμ που στόχος μας είναι να γίνει θεσμός, καθιστώντας την Καλαμάτα σημείο αναφοράς, τα επόμενα χρόνια.

Φιλοδοξία μας, υπογράμμισε ο κ. Βασιλόπουλος, είναι να εξελιχθεί σε πολύ σημαντικό γεγονός που θα προσελκύει διεθνείς προσωπικότητες καθιστώντας την Καλαμάτα κέντρο διπλωματίας με πολλά θέματα που απασχολούν την εποχή μας. Τέλος υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο του forum, το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, θα δοθεί συναυλία με την συμμετοχή της ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης».

Η Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, κα Παναγιώτα Κουράκλη, σημείωσε ότι στο πλαίσιο του forum Διπλωματίας έχει σχεδιαστεί και θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση στην Καλαμάτα, το Ψηφιακό Μουσείο Διπλωματίας.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, Αντωνία Παυλάκου, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την πρωτοβουλία και τόνισε ότι μέσω του εξωστρεφούς forum η Καλαμάτα μπορεί να αποκτήσει τη δική της παρουσία σε διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Βαίλης Μπαζάνης, Πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, τόνισε ότι, πέραν των άλλων, οι Έλληνες το ’21 είχαν να αντιπαλέψουν και την πολιτική των κρατών που διαμορφώθηκε μετά το Συνέδριο της Βιέννης του 1815. Πρόσθεσε δε ότι στο πλαίσιο του forum της Καλαμάτας θα αναδειχθούν πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Ελληνική Επανάσταση.

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ FORUM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σε ότι αφορά τα πεδία διερεύνησης και προβληματισμού του Forum Διπλωματίας Καλαμάτας θα κινούνται ουσιαστικά σε δύο άξονες:

α) «Διπλωματία του 1821» που στοχεύει στην ανάδειξη των διπλωματικών ενεργειών του Ελληνισμού και των Μεγάλων Δυνάμεων κατά την προετοιμασία, την έναρξη και την ευτυχή κατάληξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Αντικείμενο του Forum Διπλωματίας αποτελεί η εξέτασης της διαμόρφωσης του διπλωματικού κλίματος της εποχής, το ευρωπαϊκό/διεθνές πολιτικό και διπλωματικό περιβάλλον του 18ου-19ου αιώνα, η μυστική διπλωματία, η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την έκρηξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και, η τελική του έκβαση με τη ναυμαχία του Ναυαρίνου (1827), μετά την πολιτική και διπλωματική απόφαση των τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας) για στήριξη των επαναστατημένων Ελλήνων με σκοπό τη δημιουργία του εθνικού κράτους τους. Επιπλέον, αντικείμενο της «Διπλωματίας του 1821» αποτελεί η περαιτέρω διερεύνηση και ανάδειξη της σημασίας της Ελληνικής Επανάστασης ως του πρώτου επιτυχημένου εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος κατά τον 19οαι., ενός κινήματος που οδήγησε στη μεταβολή του γεωπολιτικού χάρτη της Ευρώπης από το παλαιό μοντέλο των πολυεθνικών αυτοκρατοριών, στο πρότυπο της ίδρυσης και αυτοδιάθεσης εθνικών κρατών.

β) «Διπλωματία του 2021 – σύγχρονη διπλωματία και διεθνείς σχέσεις» που στοχεύει στη διερεύνηση των πολλαπλών πτυχών του σύγχρονου διπλωματικού γίγνεσθαι: ψηφιακή/έξυπνη διπλωματία, ταυτότητα έθνους, δημόσια διπλωματία, soft power/ ήρεμη δύναμη, cultural diplomacy/πολιτιστική διπλωματία, ελκυστικότητα του πολιτισμού και αίσθηση της αξίας ενός έθνους, διπλωματία της Κοινωνίας των Πολιτών και, τέλος, σύγχρονες προκλήσεις (αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής, αντιμετώπιση και διαχείριση πανδημιών), όλα, δηλαδή, όσα αποτελούν αιτία για μία νέα «Προειδοποίηση» οικουμενικής εμβέλειας.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr