Η Ευρώπη πρέπει να είναι ένα μέρος  δημοκρατίας και συνεργασίας.  Η Ευρώπη πρέπει να σέβεται τους πολίτες και να τους επιτρέπει να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων οι οποίες τους αφορούν. Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες έχουν και οι ίδιοι το αίσθημα της ευθύνης της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες. Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να έχει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια και οι πολίτες να έχουν πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων.

Η Ευρώπη πρέπει να εμφυσήσει στους πολίτες της το αίσθημα της οικολογικής ευθύνης. Το αύριο του πλανήτη αφορά όλους μας και τον καθένα ξεχωριστά. Οι ίδιοι  πολίτες με την καθημερινή τους συμπεριφορά ως καταναλωτές και δημιουργοί ρύπων  πρέπει να αλλάξουν τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους όσον αφορά τη διαχείριση των ρύπων και των απορριμμάτων  τα οποία παράγουν. Θα πρέπει να γίνει αυτοματοποιημένη συνήθεια σε όλους μας ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σε αυτά που μπορούν να ανακυκλωθούν (χαρτί, γυαλί  κλπ)  και η συγκέντρωση των οργανικών απορριμμάτων και απόρριψή τους σε ειδικούς κάδους για κομποστοποίηση.

Η αλλαγή συμπεριφοράς σε κάθε νοικοκυριό όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η βασική αλλαγή που θα αποφέρει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.  Η αλλαγή αυτή θα έλθει μέσα από την εκπαίδευση της νέας  γενιάς στα σχολεία και την ενημέρωση των πολιτών από τα ΜΜΕ και  τους αρμόδιους φορείς (δήμους, οικολογικές οργανώσεις κλπ). Σκοπός όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι να έχουμε από κάθε νοικοκυριό, εργοστάσια,  ξενοδοχεία κλπ μηδενικό ρυπαντικό αποτύπωμα.

Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να είναι εναντίον των διακρίσεων των ανθρώπων και να προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες των πολιτών της. Να κατοχυρώνει την προσωπική ελευθερία των ανθρώπων. Να σέβεται τις μειονότητες και να τις προστατεύει.  Να είναι το ασφαλές καταφύγιο για τους ανθρώπους που προσπαθούν  να ξεφύγουν από πολεμικές συγκρούσεις και διώξεις.  Να νοιάζεται για την προστασία των ζώων.

Η Ευρώπη πρέπει να στραφεί σε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο να ευνοεί την πράσινη επιχειρηματικότητα.  Το οικονομικό αυτό μοντέλο να στηρίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας της βιωσιμότητας  της σταθερότητας και της αλληλεγγύης.  Μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  που παράγει βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Να δημιουργεί μόνιμες θέσεις εργασίας και να χρηματοδοτεί την έρευνα  για την ανάπτυξη μεθόδων πράσινης επιχειρηματικότητας.

Να φροντίζει για τις ικανοποιητικές αμοιβές των εργαζομένων και να θεσπίσει δίκαιες ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές που αφορούν τη δημόσια υγεία, τους μισθούς  και τις συντάξεις. Πρέπει να ενδιαφέρεται για την παροχή δωρεάν ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης  και να εξασφαλίζει στους νέους  πρόσβαση στην καλά αμειβόμενη εργασία. Ένα αποτελεσματικό οικονομικό μοντέλο  πρέπει να χρησιμοποιεί τις οικολογικά αποτελεσματικές  καινοτομίες και  να φροντίζει για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.