Βρέθηκε σκονισμένο σε κάποιο συρτάρι της Βουλής ένα ημερολόγιο πρώην υπουργού γραμμένο από τον ίδιο και καλά τακτοποιημένο.

Ο πρώην υπουργός, όπως αναφέρει ο «Βηματοδότης», κρατούσε ημερολόγιο για τα… ρουσφέτια που έκανε στη διάρκεια της θητείας του. Κατέγραφε τα πάντα, ονόματα, συγγενείς, διευθύνσεις και είδος ρουσφετιού.

Το βιβλιαράκι-ημερολόγιο έχει την ένδειξη «Επείγον». Ξεφυλλίζοντας το ανακαλύπτεις όλο το φάσμα του λεγόμενου πελατειακού κράτους.